Henrik Haakestad Lervold

Henrik Haakestad Lervold

Markeds- og kommunikasjonsdirektør, PwC Norway

Kontaktinformasjon

Tlf: 958 61 610

Kontakt meg