Herman Skibrek

Herman Skibrek

Partner | Risk & Quality, PwC Norway

Herman Skibrek er statsautorisert revisor og har mer enn 25 års fartstid i PwC med revisjon av børsnoterte og private selskaper med norsk og internasjonal virksomhet. Herman har omfattende erfaring med rådgivning knyttet til restruktureringer, oppkjøp og andre transaksjoner, samt intern kontroll og virksomhetsstyring

Herman er Risk & Quality-partner og medlem av PwC sin nasjonale ledergruppe.

Kontaktinformasjon

Tlf: 952 60 141

Kontakt meg

Følg oss