Skip to content Skip to footer
Søk

Loading Results

Jørgen Laake

Jørgen Laake

Senior Manager, PwC Norway

Jørgen jobber hovedsakelig med strategisk rådgivning og tilknyttede analyseprosesser for våre kunder, da særlig opp mot havnæringer og energisektoren. 
Han jobbet lenge i shipping før han kom til PwC og har tidligere vært ansvarlig for teknisk drift av fartøy og jobbet mye internasjonalt som prosjektleder for omfattende og intensive vedlikeholds- og reparasjonsprosjekter i Asia, Europa og Amerika.

Jørgen er en stødig prosjektleder som bistår våre kunder i alt fra utmeisle nye konsern- og selskapsstrategier, sammenslåinger og integrasjoner, endringsprosesser, markedsanalyser mm. Han er opptatt av at hans arbeid fører til positive endringer for våre kunder.

Kontaktinformasjon

Tlf: +47 97748363

Kontakt meg