Jan Ove Helle

Jan Ove Helle

Partner | Revisjon | Kontorleder, PwC Norway

Jan Ove Helle er partner og statsautorisert revisor. Han er leder for våre kontorer i Florø og Måløy og har hovedansvaret for PwC sine revisjonstjenester i Sogn og Fjordane. Jan Ove har lang erfaring fra både ekstern revisjon og rådgivning, og har kjernekompetanse innen revisjon av selskaper i SMB markedet og leveranse av rådgivningstjenester til dette markedet. Hans sær kompetanse innen rådgivning ligger innenfor områder som omorganisering av virksomhet, fusjon og fisjon, verdivurdering og kjøp og salg av bedrifter, samt gjennomføring av generasjonsskifte.

Jan Ove har deltatt aktivt i utviklingen av effektive revisjonsverktøy for SMB segmentet internt i PwC. I tillegg har han vært mye brukt som foreleser både internt i PwC og på eksterne seminar og kurs rettet mot næringslivet i Sogn og Fjordane.

Kontaktinformasjon

Tlf: 952 61 333

Kontakt meg

Følg oss