Jelena Schrader

Jelena Schrader

Associate | Konsulent, PwC Norway

Rolle

Jelena er konsulent i PwCs bærekraftsavdeling og har erfaring fra prosjekter relatert til selskapsanalyser og klima- og miljørapportering.

Relevant erfaring

Jelena har gjennomført en rekke selskapsanalyser med fokus på bærekraftsrapportering, klimaregnskap og strategi. I tillegg har hun erfaring innen risikostyring og evaluering av bærekraftsrisikoer knyttet til arbeid mot FNs bærekraftsmål. Jelena er en del av teamet som gjennomfører bærekraftsanalyser i forbindelse med PwCs årlig rapport - Bærekraft 100. Analysen brukes for å kartlegge hvordan Norges største 100 selskaper jobber med bærekraft. Som resultat har Jelena en god oversikt over bransjetrender og beste praksis når det gjelder bærekraftsarbeid i Norge, spesielt innen sirkulær økonomi. 

Før hun kom til PwC, var Jelena trainee i Innovasjon Norge (Stockholm) med fokus på bærekraftig næringsliv og muligheter innenfor det grønne skiftet. Der fikk hun god innsikt i utviklingen innen bransjer som landbruk, dagligvarer og finans.

Jelena er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole med spesialisering i energi, naturressurser og miljø.

Kontaktinformasjon

Tlf: 952 60 573

Kontakt meg

Fagområde

  • Bærekraftsrapportering
  • Grønne anskaffelser
  • Maritime næringer
  • Sirkulær økonomi
  • Internkontroll og risikostyring