Skip to content Skip to footer

Loading Results

Jens Even Storhov

Jens Even Storhov

Partner l Leder for Consulting i Midt- og Nord-Norge, PwC Norway

Jens Even (Direktør) har nærmere 20 års erfaring fra rådgivning og revisjonsrelaterte tjenester. Hans kjernekompetanse er IT rådgivning, økonomi- og virksomhetsstyring, intern kontroll (COSO) og  prosjektledelse. Han har ansvar for IT rådgivning ved vårt kontor i Trondheim, og er med i PwC Consultings nasjonale ledergruppe for IT rådgivning.

Jens Even har et særskilt ansvar innen anskaffelse, innføring og forvaltning av ERP/økonomisystemer, og har bistått en rekke store virksomheter i ulike bransjer med denne type prosjekter. Han har videre jobbet mye med prosesskartlegging og effektivisering, ofte i kombinasjon med endringer i IT systemer og/eller innføring av nye IT systemer. Han har bred erfaring fra ulike bransjer, men har jobbet spesielt mye med handel, energi, bank/finans, universitet/høgskole og øvrige deler av offentlig sektor.

Jens Even har jobbet i PwC siden 1997, og har tidligere erfaring fra lederstilling i offentlig sektor.
Jens Even er Certified in the Governance of Enterprise IT (CGEIT) ISACA

Kontaktinformasjon

Tlf: 952 61 404

Kontakt meg