Jens Even Storhov

Jens Even Storhov

Partner, PwC Norway

Rolle

Jens Even er leder for PwCs rådgivning innen Business Technology og IT Governance i Midt-og Nord Norge. Han har mer enn 20 års erfaring fra arbeid med IT og endringsprosjekter fra strategi til realisering i en rekke virksomheter.

Relevant erfaring

Jens Even har bistått en rekke virksomheter innen digitalt målbilde/IT-strategi, behovsanalyse, vurdering-, valg- og implementering av nye IT-løsninger, endringsledelse, prosessforbedring og gevinstrealisering. Hans erfaring dekker både offentlig og privat sektor, herunder kommune, stat, helse, handel, bank/finans, bygg og anlegg, energi, teknologi m.v. Han har spesielt jobbet mye med anskaffelse og innføring av ERP-systemer.

Jens Even har videre omfattende erfaring fra arbeid med IT-Governance, IT-sikkerhet og RoS analyser.

Han har økonomisk og revisjonsfaglig utdannelse, og er Certified in Governance of Enterprise IT (CGEIT) samt Certified in Risk and Information Systems Control (CRISC).

Kontaktinformasjon

Tlf: 952 61 404

Kontakt meg

Fagområde

  • Business Technology
  • IT Governance
  • ERP-prosjekter
  • Privat sektor
  • Kommunal sektor
  • Statlig sektor
  • Helse
Følg oss