Jon Feldt Hansen

Jon Feldt Hansen

Partner | Revisjon, PwC Norway

Jon Feldt Hansen er statsautorisert revisor siden 2011 og har sitt kontorplass på Østfold kontoret. Han er en av fire oppdragsansvarlige revisorer hos oss. Han har jobbet i PwC siden 2008 og var i perioden 2014-2016 CFO for Solid Entreprenør konsernet i Fredrikstad.

Jon har siden 2008 jobbet som revisor og konsulent med fokus på finansiell revisjon, attestasjoner og konsulentoppdrag rettet mot bygg/anlegg og eiendomsbransjen, både på utbygger og entreprenør siden. Jon har også operasjonell erfaring fra sin tid i Solid Entreprenør AS - et selskap som gikk gjennom betydelig endring og vekst i hans periode der. Jons viktigste kunder er lokale kunder basert i Østre del av Viken, primært innenfor eiendom, bygg og ingeniørvirksomhet og handelsbedrifter.

De siste årene har Jon jobbet med å etablere CFO Solutions i PwC Østfold. I tillegg til finansiell revisjon jobber Jon også typisk med selskapsstruktur, omorganisering og generasjonsskifte i samarbeid med kontornettverket vårt. Gjennom lignende bistandstjenester har dette medført betydelige gevinster og forenklinger for kundene. Jon liker å jobbe tett med sine relasjoner og har fokus på langsiktighet og forutsigbarhet.

Kontaktinformasjon

Tlf: 952 60 925

Kontakt meg

Følg oss