Jørn Eskil Juliussen

Jørn Eskil Juliussen

Partner | Consulting, PwC Norway

Jørn leder tjenesteområdet Performance & Information Management i PwC Consulting Norge.

Jørn har 14 års erfaring som konsulent og innehar svært bred erfaring innen Performance Management; fra helhetlige styringsmodeller, målstyring, budsjettering, beyond budgeting og rapportering, og videre til implementering av styringssystemer og Business Intelligence. Totalt har Jørn vært involvert i mer enn 50 prosjekter innen Performance & Information Management  - i en rekke av Nordens ledende virksomheter.

Jørn har også vært benyttet som foreleser på flere masterstudier innen Performance Management, og har avholdt en rekke seminarer for ledergrupper på tema effektiv styring.

Kontaktinformasjon

Tlf: 952 60 060

Kontakt meg

Følg oss