Kjersti  Irgens Kuhnle

Kjersti Irgens Kuhnle

Senior Manager, PwC Norway

Kjersti er konsulent i PwCs rådgivningsenhet i Kristiansand. Hun har et stort engasjement for Lean og tjenestedesign - å få til prosesser med god flyt, som kunder og ansatte opplever gir mening og verdi.

Hun har over 12 års erfaring fra transformasjonsprosjekter og endringsledelse i ulike bransjer, fra detaljhandel og kundeservice til industriell produksjon.

Kjersti er utdannet sivilingeniør i industriell økonomi og teknologiledelse fra NTNU, med spesialisering i verdikjedestyring. Hun har fordypet seg i Lean og kontinuerlig forbedring gjennom en mastergrad i Lean Operations ved Cardiff University.  

Kontaktinformasjon

Tlf: 984 25 558

Kontakt meg

Følg oss