Kjetil Rykkje

Partner, PwC Norway

Kjetil Rykkje er partner og har ansvaret for rådgivningen i PwC på Sørlandet.

Kjetil har 17 års erfaring fra industri og handelsvirksomhet i ledende stillinger innenfor økonomi og HR. Han har bl.a. vært CEO og CFO i flere ledende bedrifter på Sørlandet innen handel, industri og oljeservice.

Siden 2002 har han i PwC sammenheng vært engasjert i den nasjonale helsereformen, vært økonomiansvarlig i et større entreprenørselskap samt etablert et eget virksomhetsområde for et internasjonalt oljeserviceselskap i rollen som SVP. I tillegg til flere snuoperasjoner, refinansieringer og prosjekter knyttet til forbedring av styring og kontroll har han bistått internasjonale selskaper ved utarbeidelse av styrende dokumenter. Kjetil bistår også i forhold til kjøp og salg av virksomhet.

Kontaktinformasjon

Tlf: 952 61 038

Kontakt meg