Kjetil Smørdal

Kjetil Smørdal

Partner | Leder Revisjon Nord, PwC Norway

Rolle

Kjetil er leder av assurance Trondheim.

Relevant erfaring

Kjetil har betydelig erfaring fra revisjon av og rådgivning til en rekke selskaper i ulike bransjer og størrelser. Han har tidligere erfaring som rådgiver i et større advokatfirma og har vært partner i PwC siden 2008. Han er i dag ansvarlig revisor for flere børsnoterte selskaper.

Kjetil jobber i tillegg til revisjon med reorganiseringer og transaksjonsrådgivning og har vært rådgiver i en rekke større transaksjoner.

Kjetil er også mye brukt som sakkyndig i rettssaker/tvister.

Kontaktinformasjon

Tlf: 952 60 078

Kontakt meg

Fagområde

  • Revisjon
  • Restruktureringer
  • Due diligence
  • Verdsettelse
  • Granskning
  • Sakkyndig
Følg oss