Knut-Olav Skjetne

Knut-Olav Skjetne

Partner | Regionleder, PwC Norway

Knut-Olav Skjetne er utdannet statsautorisert revisor ved Norges Handelshøyskole og er kontorleder, og leder for revisjon og øvrige attestasjonstjenester i Trondheim. Knut-Olav er også leder for revisjonsenheten i Trondheim og er oppdragsansvarlig revisor for store og mellomstore trønderske virksomheter.

Knut-Olav har i 13 år ytet tverrfaglige tjenester til selskaper, konsern og aksjonærer i Midt-Norge. Han har lang erfaring som foreleser og har nå ansvaret for forelesninger innen skatt, fusjon, fisjon og konsernregnskap ved revisjonsstudiet på Høyskolen i Sør-Trøndelag.

Med bred erfaring fra revisjon og rådgivning til familieeide virksomheter og samvirkeforetak, hovedsakelig innen bransjene eiendom, industri, detaljhandel og investering, har Knut-Olav i tillegg ledet og koordinert restruktureringer, transaksjoner, etablering av ansvarlig eierstyring og selskapsledelse, samt gitt løsninger til komplekse regnskapsspørsmål.

Kontaktinformasjon

Tlf: 952 61 447

Kontakt meg