Lars Erik Fjørtoft

Lars Erik Fjørtoft

Partner | Leder for Risk Services, PwC Norway

Lars Erik er partner og leder for Risk Services. Han har nær 25 års erfaring som konsulent og revisor for virksomheter fra både offentlig og privat sektor.

Lars Erik har omfattende erfaring med å lede og styre store multistakeholder prosjekter knyttet til innføring av ny teknologi/løsninger spesielt innen transakjonsintensiv virksomhet med høye krav til tilgjengelighet og sikkerhet. Han er spesialist på finanssektoren og med særskilt fokus på digitale økosystemer, betaling og eID-området.

Lars Erik har tidligere erfaring som leder av Bankenes Standardiseringskontor (BSK, nå Bits) der han ledet en rekke moderniseringsaktiviteter for næringen. Han har hatt ansvar for arbeid med å utrede innføringen av en fintech-regulatorisk sandkasse i Norge, etablering av FinansCert, og han var også var "eier" fra finansnæringen sin side av prosjektet for etablering av samtykkebasert lånesøknad, dvs prosjektet som ledet frem til etableringen av Digital Samhandling Offentlig Privat (DSOP).

Kontaktinformasjon

Tlf: 974 74 469

Kontakt meg

Følg oss