Lars Ole Lindal

Lars Ole Lindal

Partner | Revisjon, PwC Norway

Lars Ole er Partner innen revisjon i PwC. Han leder kontoret i Arendal og har ansvar for revisjons- og bistandsoppdrag som utføres fra Arendal. Han har lang og betydelig erfaring fra revisjon innen de fleste bransjer etter å ha arbeidet med revisjon og rådgivning siden 1992. Innen bistand har han særlig erfaring med verdsettelse, due diligence, oppkjøp og fusjoner. I tillegg har han svært god kompetanse på selskaps- og aksjonærbeskatning. I perioder har han også vært foreleser på kurs- og konferanser innen revisjon, skatt og regnskap.

Lars Ole er statsautorisert revisor fra NHH og har også drevet eget revisjons- og rådgivningsselskap.

Kontaktinformasjon

Tlf: 952 61 001

Kontakt meg

Fagområde

  • Revisjon og rådgivning
Følg oss