Leif Arne Jensen

Partner | Leder Assurance

Leif Arne Jensen er leder av den norske revisjonsvirksomheten. Han er også partner og statsautorisert revisor. Han har mange års ledererfaring fra PwC og er i dag Oslo-leder for PwCs tverrfaglige miljø innen revisjon (Assurance) og rådgivning med fokus på foretaksstyring og internkontroll (RISK Advisory Services). Assurance & RISK Advisory Services består av ca 300 revisorer og rådgivere og leverer et vidt spekter av tjenester innen blant annet revisjon, regnskap, internrevisjon, IT-revisjon/-sikkerhet, corporate governance, risikostyring og sustainability.

Leif Arne har mange års erfaring som revisor og rådgiver for store norske og internasjonale virksomheter. Han leder i dag noen av PwCs største revisjonsoppdrag og rådgivningsprosjekter innen foretaksstyring og internkontroll.

Kontaktinformasjon

Tlf: 952 60 102

Kontakt meg