Leif Arne Jensen

Leif Arne Jensen

Administrerende direktør | Territory Senior Partner, PwC Norway

Leif Arne Jensen er administrerende direktør for PwC Norge. Han har mange års ledererfaring, og har ledet den norske revisjonsvirksomheten. Han er også partner og statsautorisert revisor, og har tidligere vært styreleder for Revisorforeningen. 

Leif Arne har mange års erfaring som revisor og rådgiver for store norske og internasjonale virksomheter. Han har ledet noen av PwCs største revisjonsoppdrag og rådgivningsprosjekter innen foretaksstyring og internkontroll.

Kontaktinformasjon

Kontakt meg

Mer om Leif Arne Jensen

Se også:

Følg oss