Liss Johansen Sandø

Liss Johansen Sandø

Partner | Consulting, PwC Norway

Rolle

Liss er leder for PwCs rådgivning innen tjenesteinnovasjon og teknologi i Midt- og Nord-Norge. Hun har 18 års erfaring og er nasjonal ekspert innen digital transformasjon, tjenesteutvikling og omstilling i offentlig sektor.

Relevant erfaring

Liss har omfattende erfaring med prosjektledelse, programledelse og porteføljestyring av IT- og digitaliseringsprosjekter, rådgivning knyttet til innovasjon, prosessforbedring, endringsledelse, agile metoder, tjenestedesign, brukeropplevelser, innovative anskaffelser og innføring av nye prosesser og IT-løsninger. 

Hun har ledet en rekke kompetansehevende opplegg innen digitalisering for ledere og ansatte i en rekke offentlige virksomheter i Norge. Liss brenner for å lage nye og forbedrede tjenester, prosesser og systemer sammen med kundene våre. Liss har over 12 års erfaring fra offentlig sektor og kjenner både kommunal, fylkeskommunal og statlig sektor svært godt. 

Hun har jobbet spesielt mye digitaliseringsprosjekter på utdanningsområdet, i kommuner (oppvekst og utdanning, helse og omsorg og interne tjenester) og fylkeskommuner (videregående opplæring, kultur, samferdsel og arkiv).

Kontaktinformasjon

Tlf: 982 64 385

Kontakt meg

Fagområde

  • Teknologi
  • Tjenesteinnovasjon- og design
  • Prosess- og endringsledelse
  • Kommunal sektor
  • Statlig sektor
  • Helse
  • Universitet- og høyskolesektoren
Følg oss