Martin Spillum

Martin Spillum

Direktør, PwC Norway

Martin er direktør i Financial Services i PwC’s Risk Advisory Services. Han har lang operativ erfaring fra ulike lederposisjoner i finansbransjen samt som prosjektleder for ulike rådgivningsoppdrag, særlig knyttet til kapitalplanlegging, kapitalforvaltning, likviditetsstyring, regelverksimplementering og tilhørende styring og kontroll. Martin har hatt ansvar for og praktisk erfaring med forvaltning av internasjonale likviditets-, innlåns- og utlånsporteføljer regulert under Basel III og CRD IV, samt tilhørende risikostyring, verdsettelse og regnskapsføring under IFRS 9, og har også lang erfaring med kontakt med myndighetene som regulator og premissgiver.

Martin har også et særlig engasjement knyttet til utvikling av en bærekraftige finansprodukter og løsninger, og bidrar gjerne inn i ulike problemstillinger ut fra sin praktiske og holistiske erfaring fra hele verdikjeden i en finansinstitusjon fra utlån, innlån og likviditetsstyring via risikostyring/middle office og back office til regnskap og rapportering.

Kontaktinformasjon

Tlf: 982 47 024

Kontakt meg

Følg oss