Mats  Ruge Holte

Mats Ruge Holte

Partner | Consulting, PwC Norway

Mats jobber med sikkerhet, beredskap og risikostyring, både for offentlige og private virksomheter. Han har tidligere jobbet i analyseavdelingen i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), der han var prosjektleder og ansvarlig for utvikling av Nasjonalt risikobilde (NRB). Han har lang erfaring med å gjennomføre risiko og sårbarhetsanalyser, utvikle beredskapsplaner og evaluere uønskede hendelser. Mats har også holdt en rekke foredrag og undervist på universiteter og høyskoler om temaene risikostyring og risikoanalysemetodikk.

Mats har tidligere jobbet som senior sikkerhetsrådgiver i Safetec Nordic AS, der han ledet sikkerhetsgjennomganger for offentlige og private virksomheter. Han har også 8 års erfaring som analytiker og leder av strategisk analyseenhet i Etterretningstjenesten, og har jobbet som senior etterretningsanalytiker i Irak.

Mats har vært ansatt i PwCs siden 2012 og er fagansvarlig på området sikkerhet og beredskap.

Kontaktinformasjon

Tlf: 952 60 122

Kontakt meg

Følg oss