Ole Schei Martinsen

Ole Schei Martinsen

Partner | Leder for Consulting Rogaland, PwC Norway

Ole har over 20 års erfaring som konsulent og bistår våre kunder nasjonalt og internasjonalt. Ole har igjennom sitt virke bygget en bred og sammensatt erfaringsbase, med spisskompetanse innenfor områdene prosessforbedring, organisasjonsutvikling, samt ledelse av større endringsagendaer. Ole har de siste 15 årene primært bistått våre kunder innenfor Olje og gass og offentlig sektor. Ole er leder av PwC sin Consulting enhet i Stavanger og er nasjonalt Olje og Gass ansvarlig.

Kontaktinformasjon

Tlf: 952 61 162

Kontakt meg

Følg oss