Øystein Tungen

Øystein Tungen

Statsautorisert revisor | CFO Solutions | Direktør, PwC Norway

Øystein er i dag ansatt i Advokatfirmaet PwC med et nasjonalt ansvar for digital transformasjon og fungerer som bindeledd mot det internasjonale nettverket av "Tax Technolgoy Territory Leaders". Spesialområdet til Øystein er SAF-T rapportering hvor han har det operative ansvaret for tjenesteområdet i PwC Norge. 

Øystein har holdt en rekke eksterne og interne kurs med temaer som skatt, regnskap, SAF-T, Alteryx og Power BI. Øystein har bakgrunn som revisor i PwC og er statsautorisert revisor i tillegg til sertifiseringer innen Prince2, ITIL v4 og Alteryx. Øystein har flere års erfaring som økonomisjef i en norsk produksjonsbedrift med børsnotert morselskap og har praktisk erfaring med bytte av ERP system som prosjektleder og løsningsansvarlig for økonomifunksjonen.

Kontaktinformasjon

Tlf: 952 60 827

Kontakt meg

Erfaring

  • PwC fra 2012 - 2016
  • Forestia AS fra 2016-2018

Fagområde

  • SAF-T
  • Tax Technology
  • ERP
Følg oss