Øystein Tungen

Øystein Tungen

Statsautorisert revisor | CFO Services | ERP | SAF-T | , PwC Norway

Øystein jobber i Risk Advisory Services i gruppen CFO Services som har som formål å bistå økonomifunksjonen inn i en digital hverdag. Øystein er kontaktperson i PwC Norge for SAF-T rapportering, videre jobber han tett med advokatvirksomheten i PwC ved digitalisering av tjenesteområdene og bruk av verktøy som Alteryx og Power BI. 

Øystein har bakgrunn som revisor i PwC og er statsautorisert revisor. Øystein har flere års erfaring som økonomisjef i en norsk produksjonsbedrift med børsnotert morselskap og har praktisk erfaring med bytte av ERP system som prosjektleder og løsningsansvarlig for økonomifunksjonen.

Kontaktinformasjon

Tlf: 952 60 827

Kontakt meg