Pål Kulø Lønseth

Advokat | Partner | Nasjonal Leder , PwC Norway

Pål K. Lønseth er partner og nasjonal leder av Granskingstjenestene i PwC Norge. Han har bakgrunn fra blant annet politi- og påtalemyndighet og har i flere år vært statsadvokat både i Oslo og ved Det nasjonale embetet for bekjempelse av organisert og annen alvorlig kriminalitet. Her arbeidet han med kriminalitet som hadde internasjonale forgreininger og med alvorlige menneskerettighetsbrudd begått i utlandet. I politiet arbeidet han mye med økonomisk kriminalitet. Han har også arbeidet med FN-prosjekter i Afghanistan og kom til PwC fra stillingen som statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet (Stoltenberg II-regjeringen).

Pål er utdannet jurist fra Universitetet i Bergen og International Criminal Law fra Universitetet i Oslo.

Kontaktinformasjon

Tlf: 965 01 616

Kontakt meg