Per Trygve Årstad

Per Trygve Årstad

Partner | Revisjon, PwC Norway

Per Trygve Årstad er partner og statsautorisert revisor. Han leder PwCs kontor i Egersund og er Accounting ansvarlig i PwC Stavanger. Per Trygve har bred erfaring fra revisjon av Middle Marked og familieeide selskap / konsern. Han har også erfaring fra US GAAP rapporterende selskaper. I tillegg har han også jobbet mye med FoU prosjekter / SkatteFunn. Per Trygve er en mye brukt foreleser både i intern opplæring (nyansatte og erfarne medarbeidere) og i eksterne seminar rundt generell GRS spesielt knyttet til FoU.

Kontaktinformasjon

Tlf: 952 61 160

Kontakt meg

Følg oss