Petra Liset

Partner | Risk Advisory Services, PwC Norway

Petra er statsautorisert revisor og autorisert finansanalytiker. Hun er partner i vår rådgivningsgruppe Risk Advisory Services i Oslo som jobber med tjenester relatert til corporate governance, risikostyring, intern kontroll, internrevisjon, økonomistyring, sustainability og IT-risiko og kontroll. Petra har erfaring fra intern og ekstern revisjon og rådgivning med fokus på styring og kontroll. Hun har lang erfaring fra ledelse av revisjon- og rådgivningsoppdrag i finansinstitusjoner og selskaper med stort transaksjonsvolum, der krav til god risikostyring og internkontroll er kritisk for selskapet.
Petra har i flere år hatt verv i Norges Bankrevisor Forening og er nå styremedlem i Norges Internrevisor Forening (NIRF).

Kontaktinformasjon

Tlf: 952 60 152

Kontakt meg