Skip to content Skip to footer

Loading Results

Petter Vold

Petter Vold

Viseadm. dir. | Leder for Advisory & Consulting, PwC Norway

Petter Vold er viseadministrerende direktør for PwC Norge. Han leder også PwC sin rådgivningsenhet, Advisory. I tillegg har Petter et overordnet bransjeansvar for handel og næringsmiddelindustri i PwCs virksomhet i Norge.

Petter har jobbet som konsulent i 15 år med fokus på områder som kostnadseffektivisering, logistikk og IT. Petter's viktigste kunder er norske og internasjonale konsern, primært innenfor detaljhandel og næringsmiddelindustri.

De siste årene har Petter primært jobbet med gjennomføring av større verdikjederelaterte forbedringsprosjekter. Prosjektene har vært komplekse av natur og har typisk bestått av omfattende prosessendringer, kombinert med innføring av nye teknologiske løsninger. Prosjektene har realisert betydelige gevinster for kundene, både i form av reduserte kostnader og økte inntekter.

Kontaktinformasjon

Tlf: 952 60 605

Kontakt meg