Roger Mortensen

Roger Mortensen

Partner | Consulting, PwC Norway

Roger er utdannet Cand. Polit. i Statsvitenskap og har i tillegg en MBA i strategisk ledelse. Han er nasjonalt ansvarlig for PwC sin satsning i offentlig sektor.

Roger har over 20 års erfaring som rådgiver til departement, statlige etater og virksomheter. Hans kjernekompetanse er utredninger, strategisk omstilling, innføring av reformer, organisasjonsdesign, virksomhetsstyring, kvalitetssikring, prosjektledelse og programstyring.

Roger har gitt råd, utført analyser og evalueringer til virksomheter som NFD, KMD, FD, JD.  DIFI, Politiet, DSB, NAV, UDI, Forsvaret, Avinor, Helse SørØst, SSØ, Oslo Kommune, Jernbaneverket, Yara, Telenor m.fl.

I tillegg til å være rådgiver har Roger ledererfaring fra ulike virksomheter som PwC, Ernst & Young, IBM og Infostream ASA.

Kontaktinformasjon

Tlf: 952 60 699

Kontakt meg

Følg oss