Rune Kenneth S. Lædre

Rune Kenneth S. Lædre

Partner | Leder Assurance Region Nord, PwC Norway

Rune Kenneth S. Lædre (f. 1971) er utdannet siviløkonom og statsautorisert revisor ved Norges Handelshøyskole, og er leder for revisjonsenheten Trondheim og i Tromsø.  Rune Kenneth er ansvarlig revisor for kunder innenfor regulert virksomhet og børs, og jobber gjennom dette med flere av Midt-Norges største selskaper og konsern.

Rune Kenneth har jobbet i PwC fra 1998 og gjennom denne perioden vært ansatt ved våre kontorer i Bergen, Reykjavik, Ålesund, Tromsø og Trondheim. Han har i løpet av denne perioden levert og vært ansvarlig for leveranser av et bredt spekter av tverrfaglige tjenester til selskaper i både inn- og utland. Han har videre et fagansvar for IFRS, og har jobbet særlig mye med leveranser innenfor styring og kontroll. Han er en av få ansvarlige revisorer i regionen som er autorisert til å jobbe med klienter som er underlagt PCOAB i USA. Han har lang erfaring som foreleser og har nå ansvaret som foreleser innen pensjon, finansielle instrumenter og IFRS ved revisjonsstudiet på Handelshøyskolen i Trondheim.

Kontaktinformasjon

Tlf: 952 61 376

Kontakt meg