Tom Nilsen

Tom Nilsen

Partner | Revisjon, PwC Norway

Tom er partner i revisjonsavdelingen til PwC Vestfold og Telemark. Han er statsautorisert revisor og har lang erfaring fra revisjon av store nasjonale og internasjonale selskaper innenfor ulike bransjer.

Tom har, i tillegg til revisjon, erfaring fra restruktureringer, børsnoteringer, oppkjøp, transaksjoner over landegrenser og corporate governance. Han har også erfaring fra rådgivningsoppdrag relatert til virksomhetsstyring, internkontroll og effektivisering samt optimalisering av regnskapsprosesser.

Kontaktinformasjon

Tlf: 952 60 042

Kontakt meg

Følg oss