Torbjørn Torsvik

Torbjørn Torsvik

Direktør | Leder for markeds- og forretningsutvikling, PwC Bergen kontaktperson presse/marked, PwC Norway

Marked og forretningsutvikling region vest.

Torbjørn Torsvik er direktør for marked og forretningsutvikling i region vest, Han begynte i PWC 1. juni 2011, og arbeider på tvers av PwC ulike forretningsområder. Region vest består av Hordaland, Sogn & Fjordane, og Møre og Romsdal.

Torbjørn kom fra stillingen som viseadministrerende direktør i Bergen Næringsråd (BN), hvor han har arbeidet de siste 9. årene. Der har han blant annet bygget opp organisasjonens viktige møteplass i krysningspunktet mellom næringsliv, politikk, forskning og forvaltning. Han har også hatt ansvaret for en rekke ressursgrupper, bl.a internasjonalt, byutvikling, handel, kultur og opplevelser. Torbjørn ble ansatt i BN som kommunikasjonsdirektør, og har også hatt ansvar for utviklingen av organisasjonens nye identitets- og profil program, kommunikasjonsstrategier og medier. Bergen Næringsråd (Bergen Chamber of Commerce & Industry) er partipolitisk nøytral, og arbeider med næringspolitikk.

Torbjørn har tidligere også arbeidet i Geelmuyden.Kiese, KulturFinans, Hansadagene, KJS Holding, SommerBergen, Eikanger-Bjørsvik og Nordea.

Kontaktinformasjon

Tlf: 952 61 256

Kontakt meg