Tore Karlsen

Tore Karlsen

Partner | Consulting, PwC Norway

Tore er partner og leder PwCs rådgivningsavdeling i Vestfold. Han har over 20 års erfaring med ledelse av ulike prosjekter innen omstilling, organisasjonsutvikling og prosessforbedring, ofte med utgangspunkt i bedre utnyttelse av IT-systemer eller gjennom implementering av nye løsninger.

Han har jobbet med kunder i både privat og offentlig sektor og i norske kommuner. Han er  sentral i PwCs nasjonale satsinger på "Ny kompetanse for en ny verden" og rådgiving innen HR-teknologi. Han støtter norske og internasjonale virksomheter med målbilder, behovsanalyser, anskaffelse og implementering av systemstøtte for ulike prosesser, og holder kurs og foredrag innenfor temaene.

Kontaktinformasjon

Tlf: 952 60 618

Kontakt meg

Følg oss