Vegard Aasmundrud

Manager, SAP ekspert, PwC Norway

Vegard er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI og jobber som Manager i PwC Oslo. Vegard har opparbeidet seg omfattende kompetanse innen revisjon og testing av IT kontroller i SAP, gjennom prosjekter innen ekstern- og internrevisjon.  Han har solid prosessforståelse innen kjernemodulene i SAP, herunder FI/CO, MM, SD og PM. Han har  jobbet mye med dataanalyser i SAP innenfor ekstern- og internrevisjon, der han både har utarbeidet egenutviklede analyser og benyttet standard analyseverktøy.  Han har bistått flere kunder med å definere deres dataanalysetilnærming. Han har også utført flere kvalitetssikringer og revisjoner av ERP implementeringer, herunder av SAP.


Før han begynte i PwC opparbeidet Vegard seg erfaring innen systemimplementering gjennom arbeid i transport- og logistikksektoren og innenfor forsvarssektoren som konsulent. Han har prosjekterfaring med implementering av SAP-løsninger med varierende kompleksitet, innenfor både privat og offentlig sektor. Vegard har også tilegnet seg god kunnskap om SAP HANA gjennom arbeid med Business Intelligence miljø i store norske virksomheter som har implementert BW på HANA

Kontaktinformasjon

Tlf: 480 81 708

Kontakt meg