Børs & Bærekraft: PwCs webinarserie: Styring av bærekraft

04/11/21

Playback of this video is not currently available

0:31:17

Børs og Bærekraft

Styring av bærekraft

PwCs webinarserie på bærekraftsområdet hvor vi i løpet av 30 minutter gir deg innsikt på sentrale temaer innen bærekraft og deres betydning for ditt foretak.

Bærekraft er et omfangsrikt tema og tilgangen på informasjon er stor. De overordnede målene for samfunnet som helhet er fastsatt og tillit til næringslivets evne til å skape verdi på lang sikt i tråd med dette er viktig for å være konkurransedyktig. 

I dette webinaret setter vi søkelys på hva styret og ledelsen bør vurdere når de skal tilpasse virksomhetsstyringen på vei mot et mer bærekraftig samfunn. Vi forsøker å svare på hva slags kompetanse som kreves for helhetlig styring av bærekraft og hva en virksomhet må vurdere når strategien og risikostyringen skal tilpasses fremtidig verdiskaping. 

Agenda

Øystein Sandvik, revisor og partner i PwC vil også denne gang lede dere gjennom vårt Børs & Bærekraft webinar. Med seg i studio har han Heidi Finskas, Vice President Corporate Responsibility i KLP og Magnus Young, bærekraftsrådgiver i PwC.

Velkommen!

Kontakt oss

Øystein Blåka  Sandvik

Øystein Blåka Sandvik

Partner, PwC Norway

Tlf: 952 60 415

Følg oss