Gjennomgang av skatteutvalgets utredning

21/12/22

Playback of this video is not currently available

1:30:11

Gjennomgang av skatteutvalgets utredning

Skatteutvalgets (Torvik-utvalgets) utredning om det norske skattesystemet ble presentert mandag 19. desember. I dette webinaret tar vi for oss de mest aktuelle temaene i utredningen samt peker på hvilke endringer som forslagene kan føre til.

Vil utredningen gi regjeringen et grunnlag for å innføre regler som:

  • øker den alminnelige skattesatsen på sikt?
  • gir skatte- og avgiftsincentiver som bidrar til grønn omstilling?
  • øker forutberegneligheten for energibransjen? 
  • endrer kapitalbeskatningen av eiere (formuesskatt og utbytteskatt og innbetalt kapital)? 
  • bidrar til å hindre uønskede tilpasninger til aksjonærmodellen og fritaksmetoden?
  • skjerper beskatning av selskaper knyttet til internasjonale forhold - hindrer internasjonal skattetilpasning?
  • øker beskatning av høyere lønnsinntekter?
  • endrer beskatningen av forbruk - innfører lik/likere merverdiavgiftssats?
  • forenkler/tilrettelegger for digitalisering? 

Kontakt oss

Anniken L'orange

Anniken L'orange

Head of Event, PwC Norway

Tlf: 952 60 190

Trine Knap

Trine Knap

Eventkoordinator, PwC Norway

Tlf: 480 43 827

Følg oss