Skip to content Skip to footer
Søk

Loading Results

Webinar - Bærekraft 100

04/09/20

Velkommen til lansering av PwC Bærekraft 100 og PwC Klimaindeks!

For femte gang har vi undersøkt hvordan Norges 100 største selskaper jobber med bærekraft. Årets undersøkelse viser at stadig flere selskaper har en tydelig strategi for bærekraft. Det er blant annet gledelig å se stor vekst i selskapenes oppmerksomhet rettet mot bærekraftig forbruk og produksjon. 

I samme åndedrag lanserer vi PwCs klimaindeks for aller første gang. PwCs klimaindeks vurderer selskapenes klimapåvirkning og viser hvilke selskapers klimaregnskap vi kan ha tillit til. I indeksen ser vi også på hvilke selskaper som kutter utslippene sine både i tråd med Paris-avtalen og den Norske regjeringens klimamål.

Playback of this video is not currently available

Kontakt oss

Hanne Løvstad

Hanne Løvstad

Partner | Bærekraft & klimarisiko, PwC Norway

Tlf: 967 00 000

Magnus Young

Magnus Young

Direktør | Klima og Bærekraft | Trust Solutions, PwC Norway

Tlf: 952 60 531

Følg oss