Webinar: Regulatorisk roadmap for norske banker

25/11/20

Et dypdykk i BASEL IV, CRD5/CRR2 og bærekraftig økonomi

Bli med oss på morgenwebinar der du får møte en av verdens fremste innen Europeisk bankregulering, PwC’s globale leder for BASEL IV, Martin Neisen. 

Sammen med Martin og våre norske eksperter vil du få en morgen med oppdatering på det siste innen bankregulering der vi tar for oss roadmap for BASEL IV og hva det vil bety for ditt foretak, implementeringen av CRR i Norge og våre tips til hvordan du skal møte regulatoriske krav fra myndighetene på bærekraftig finans.

Målgruppe: Banksjef, CRO, CFO, Risk Manager, økonomisjef

Agenda

  • Introduksjon. Kjersti Aksnes Gjesdahl, Direktør for Financial Services i Risk, PwC
  • The Road from Basel III to Basel IV: Overview of the European implementation in CRR2/CRR3. Basel IV and its implementation within the EU will represent one of the biggest challenges for financial institutions in the upcoming years. The new regulatory requirements introduce changes that impact the calculation of risk weighted assets and capital ratios of all banks and therefore fundamentally influence a bank’s strategy and business models. PwC’s global expert Martin Neisen gives an overview of the revisions to the standardised approach for credit risk, IRB approach in Basel IV and new approach to operational risk.
  • Pause
  • Sustainable Finance. Martin Spillum, direktør i PwC Risk Advisory drøfter hvordan banker kan møte økende regulatoriske krav fra myndighetene og stigende forventninger fra kunder til bærekraftig finansiering og rapportering av klimarisiko 
  • Implementering av CRR II i Norge. Karina Folvik, direktør i PwC Risk Advisory går gjennom forslaget til implementering av CRD5/CRR2 for norske banker, blant annet forslag til endringer i Pilar 1 krav, store engasjementer, fastsettelse av Pilar 2 krav og kapitalkravsmargin.
  • Avslutning og Q&A

Playback of this video is not currently available

0:03:03

Webinar - Regulatorisk roadmap for norske banker

Kjersti Aksnes Gjesdahl

Advokat | Partner, Oslo, PwC Norway

415 58 225

Kontakt meg

Karina Folvik

Direktør, Oslo, PwC Norway

941 60 705

Kontakt meg

Følg oss