Søk støtte til master

Skal du skrive masteroppgave?
PwC gir deg støtten du trenger

Ønsker du å ta en master i regnskap og revisjon (MRR) før du begynner å jobbe hos oss? Du kan søke om stipend i perioden profesjonsdelen pågår.


MRR-stipend

Hvordan søker du?

Søk på fast stilling ved et av våre kontorer og gi uttrykk for at du ønsker å søke MRR-stipend i søknaden. En viktig forutsetning for å få tildelt stipend er at du først har fått tilbud om fast stilling hos oss.

Praktisk informasjon

  • Stipendet utløser en bindingstid til PwC på tre år etter endt utdanning.
  • Søknadsfristen følger ordinær rekrutteringsprosess.