Søk støtte til master

Skal du skrive masteroppgave?
PwC gir deg støtten du trenger

PwC har to ordninger for deg som skal skrive masteroppgave: PwC Scholarship, og MRR-stipend.


PwC Scholarship

Har du en knakende god idé til en masteroppgave? Pitch den til oss, og du får sjansen til å få utviklet den videre med støtte fra våre fremste eksperter på området.

I pitchen er det viktig

 • at tema er klart og tydelig
 • at din/deres motivasjon for å skrive akkurat denne oppgaven kommer tydelig frem
 • at det fremkommer hvorfor problemstillingen er relevant for norsk/internasjonalt næringsliv generelt, og PwC spesielt

Hva får du?

 • Et stipend, der størrelsen avhenger av omfanget på oppgaven.
 • Hjelp til videreutvikling av problemstillingen.
 • Dedikerte sparringspartnere fra PwC med kompetanse innen offentlig og privat sektor.

Praktisk informasjon

 • Søk semesteret før du skriver oppgave.
 • Vi veileder inntil fire oppgaver i året.
 • Søknadsfrist for masteroppgaver som skrives våren 2020 har nå gått ut. Neste frist for oppgaver som skrives høsten 2020 vil være til våren.

MRR-stipend

Ønsker du å ta en master i regnskap og revisjon (MRR) før du begynner å jobbe hos oss? Du kan søke om stipend i perioden profesjonsdelen pågår.

Hvordan søker du?

Søk på fast stilling ved et av våre kontorer og gi uttrykk for at du ønsker å søke MRR-stipend i søknaden. En viktig forutsetning for å få tildelt stipend er at du først har fått tilbud om fast stilling hos oss.

Praktisk informasjon

 • Stipendet utløser en bindingstid til PwC på tre år etter endt utdanning.
 • Søknadsfristen følger ordinær rekrutteringsprosess.

Kontakt oss

Siw Aasarmoen

Siw Aasarmoen

Rekruttering, PwC Norway

Tlf: 994 23 483

Marit Stolpestad

Marit Stolpestad

Rekruttering, PwC Norway

Tlf: 905 81 448