Advokatfirmaet PwC | Bergen

Start adding items to your reading lists:
or
Save this item to:
This item has been saved to your reading list.

Blikket inn i fremtiden

Kvalitet, spisskompetanse og løsning er kriterier som gjennomsyrer alle ledd hos Advokatfirmaet PwC i Bergen.

Jus forbindes ofte med å løse konflikter, men er i praksis langt viktigere for å unngå konflikter. Dette gjelder uavhengig om spørsmålet er knyttet til ansatte, organisatoriske endringer, internasjonal ekspansjon eller skatter og avgifter. Advokatfirmaet PwC jobber med blikket inn i fremtiden. Med fokus på kontinuerlig forebygging og strategisk planlegging i forkant, underveis og gjennom hele prosessen, sørger vi for grundighet og kvalitet som sikrer deg som kunde mot fremtidig uønskede scenarier. Vi hjelper deg å skape god balanse i rollene som arbeidsgiver og konkurranseaktør, redusere unødvendig risiko og sikre forutsigbar drift.

Det er verdifullt for oss å jobbe tett sammen med deg som klient. Ved å være tidlig på banen og å bistå i planlegging, tilrettelegging og gjennomføring av strategi og regulative operasjoner, sørger vi for kvalitetssikring i alle bevegelser fra start til slutt. Vi påser at du som vår kunde gjør gode beslutninger basert på analyser og beregninger utarbeidet av PwC sitt tverrfaglige team.

Advokatfirmaet PwC i Bergen
Del


PwC i Bergen er et kunnskapshus bestående av advokater og jurister, økonomer, revisorer, regnskapsførere og strategiske rådgivere. Vi jobber på tvers, og samlet tilbyr vi unike tjenester som sørger for en helhetlig prosess, som igjen skaper de beste løsningene for våre klienter.


Jeg ønsker hjelp innen:

Forretningsjus

Vi tilbyr et bredt spekter av forretningsjuridiske tjenester. Med et sterkt tilbud innen forretningsjus i tillegg til skatte- og avgiftsrådgivning, kan vi gjøre mer for å hjelpe våre kunder i et bredt og praktisk perspektiv. Med ca. 2.400 praktiserende advokater i over 80 land, er PwC et av de største internasjonale forretningsjuridiske nettverk i verden.

Kontakt: Dag Saltnes | Partner i PwC Bergen | Tlf: 952 60 632

Se mer

Merverdiavgift, toll og særavgifter

Vi finner praktiske og optimale løsninger for våre klienter innen merverdiavgift, toll og særavgifter. Vi fokuserer på et godt samarbeid med avgiftsmyndighetene og andre sentrale aktører, og de fleste av våre medarbeidere har tidligere erfaring fra Skatteetaten eller Tollvesenet. Gjennom vårt nettverk av skatte- og avgiftsrådgivere i 158 land kan vi tilby helhetlig rådgivning også i internasjonale forhold.

Kontakt: Morten Fotland| Direktør i PwC Bergen | Tlf: 916 62 260

Se mer

People and Organisation

Verden er i konstant og rask endring, noe som legger radikale føringer for hvordan vi jobber. Bedriftsledere og HR møter stadig nye organisatoriske og strategiske utfordringer, relatert til blant annet kompetanse, teknologi og innovasjon, risikohåndtering og regulatoriske forhold.

Kontakt: Elin Sarai | Partner i PwC Bergen | Tlf: 952 61 283

Se mer

Skatt

Vi bistår våre kunder med fullbredde skatterådgivning til personer og selskaper i alle størrelser. Vi har spesialkompetanse innen komplekse skattespørsmål og ved etablering av strategier for skattehåndtering på det norske og internasjonale markedet. Enhver transaksjon innebærer skatte- og avgiftsspørsmål av ulik art, og et marked med stadig økende reguleringer og tøffe økonomiske krav er utfordrende for ledelse, aksjonærer og ansatte.

Kontakt: Stian Roska Revheim | Partner i PwC Bergen | Tlf: 952 61 236

Se mer

Sjømat

Advokatfirmaet PwC har omfattende erfaring og kompetanse innen bransjen sjømat/fiskeri og havbruk. Vi dekker hele verdikjeden. Som en verdensomspennende organisasjon har vi mulighet til å løse internasjonale problemer. Advokatfirmaet PwC i Bergen har et dedikert team innen sjømat, under ledelse av Torben Foss, som står klar til å bistå kunder med juridiske utfordringer og transaksjoner. 

Kontakt: Torben Foss | Direktør i PwC Bergen

Se mer

Kontakt

Dag Saltnes

Partner | Leder for Advokatfirmaet PwC i Bergen, Bergen

+47 952 60 632

Email

Stian Roska Revheim

Advokat | Partner, Bergen

+47 952 61 236

Email

Morten Fotland

Advokat | Direktør, Bergen

916 62 260

Email

Jan Egill Wendelboe Aarø

Advokat | Partner, Bergen, PwC Norway

406 39 603

Email