Beste revisjonsberetning 2016 tildelt PwC

PwC tildelt pris for Beste revisjonsberetning 2016 

Av absolutt alle beretningene for foretak notert på Oslo Børs, vurderte juryen Hallvard Aarøs revisjonsberetning for 2016 som den klart beste

- Vi har jobbet tett med kunden helt siden vi ble klar over at vi skulle levere en ikke-standardisert revisjonsberetning fra og med 2016. Vi har jobbet fokusert, og har sammen med kunden hatt et tett og godt samarbeid rundt formulering og form, så mye skal vi også takke Austevoll Seafood for, smiler Hallvard Aarø. 
 


Under DnR-dagen, som ble avholdt i hovedstaden i forrige uke, ble statsautorisert revisor og partner i PwC, Hallvard Aarø tildelt prisen for Beste revisjonsberetning 2016. Det er første gang en pris som dette blir utdelt, og både PwC og Aarø selv ser på tildelelsen som en stor annerkjennelse.

- Det jeg spesielt setter pris på, er at det er brukerne av regnskapet som har kåret dette til den beste beretningen, og ikke revisorer. Det er inverstorer og analytikere som har sittet og lest gjennom alle bunkene, og da kjenner jeg virkelig at vi må ha gjort noe rett, at vi har fått vårt budskap frem. De nye retningslinjene og standardene krever et mer leservennlig, pedagogisk og forståelig språk som brukerne skal forstå. Det var veldig kjekt å motta denne prisen, både for teamet mitt og PwC, men ikke minst var dette kjekt for samarbeidet og jobben vi har gjort sammen med Austevoll Seafood, avslutter Aarø.

 

 

loading-player

Playback of this video is not currently available

DEL
                    Hør Podcastprat med Hallvard Aarø
 
Juryens begrunnelse - Beste revisjonsberetning 2016

-Beretningen inneholder en grundig og god gjennomgang av de sentrale forholdene ved revisjonen, og beskrivelsene av de sentrale forholdene er konkrete og selskapsspesifikke.

-Beskrivelsene av hvorfor et forhold er et sentralt forhold er grundige og konkrete. Beretningen henviser også på en god måte til aktuell informasjon i årsregnskapet og gir leseren et godt innblikk i faktorer som er viktige for vurderingen av de enkelte forholdene.

-Revisjonsarbeidet knyttet til det enkelte sentrale forhold er utførlig beskrevet og gir leseren trygghet for at revisor har vurdert det aktuelle forholdet på en god måte. I tillegg trekkes det frem at det under beskrivelsen av revisjonsarbeidet er tatt inn resultatet av de aktuelle vurderingene.

-Beretningen benytter et lettfattelig språk og har en oversiktlig og lett tilgjengelig layout.

-Oppsummert trekker juryen frem at beretningen gir leseren nyttig informasjon i tillegg til regnskapet, og at dersom man leser beretningen først vil man få en god oversikt over viktige forhold og ha et godt utgangspunkt for videre gjennomgang av regnskapet.

Juryen bestod av:
Anne Gjøen, Head of Equity Research, Handelsbanken Capital Marktets
Bernt S. Zakariassen, Adm. Direktør i Verdipapirfondenes forening.
Ivar Strompdal, Portfolio Manager og partner, Arctic Capital.

 

Kontakt oss

Hallvard Aarø
Partner | Assurance
Tlf: 952 61 304
Kontakt meg

Jon Haugervåg
Partner | Leder for revisjon
Tlf: 952 61 300
Kontakt meg

Følg oss