Controlleren på vei inn i verdiskapingen

05/04/19

Øyvind Moster fikk mulighet til å bygge opp controller-funksjonen fra grunnen av i det relativt nystartede shipping-selskapet G2 Ocean.

Øyvind Moster fikk mulighet til å bygge opp controller-funksjonen fra grunnen av i det relativt nystartede shipping-selskapet G2 Ocean.

- Vår måte å gjøre controlleren til en del av verdiskapingen på, har vært å involvere alle avdelinger fra start av, slik at alle ser nytten av å rapportere til controller. Dernest så må vi skape et så godt beslutningsgrunnlag som mulig til de som skal ta beslutningene, sier CFO i G2 Ocean, Øyvind Moster. 

Mosters innlegg var et av flere som åpnet øynene for nye arbeidsmåter, for nærmere 120 controllere, økonomiledere og CFOer under Controllerdagen 2019. Det handlet om makroanalyse og megatrender, oppbygging av controllerfunksjonen i et nytt selskap, analyse og prediksjon, datasikkerhet og endringsledelse, pluss konseptet “beyond budgeting” som snur opp ned på mye av den tradisjonelle tenkningen om økonomistyring. Bredden i temaer under Controllerdagen 2019 ga en rekke signaler om morgendagens controller-rolle.

Oppdatert controller-rolle

Øyvind Moster fikk mulighet til å bygge opp controller-funksjonen fra grunnen av i det relativt nystartede shipping-selskapet G2 Ocean. Det ga ham mulighet til å legge en oppdatert controller-rolle til grunn, der controller sitter tettest mulig på verdiskapningen i bedriften.

 

loading-player

Playback of this video is not currently available

PwCs Frank Lefdal og Øyvind Moster G2 Ocean diskuterer den moderne controller-rollen i dette video-intervjuet. Du kan også høre intervjuet som podcast i serien Misjon Vestlandet her.

loading-player

Playback of this video is not currently available

- Vi ser økt en økt politisk uro internasjonalt, noe som kan gi konsekvenser i verdensøkonomien, sier NHH-rektor Øystein Thøgersen i dette video-intervjuet. Du kan også høre intervjuet som podcast i serien Misjon Vestlandet her.

- Vi vet at ikke alle blir like engasjert i tall som det vi controllere blir, slik sett er controllere litt miljøskadet. Derfor må vi finne måter å kommunisere ut formålet med det vi gjør også til folk som ikke er like glade i tall som oss. G2 Ocean tok inn flere grupper allerede i oppbyggingen av controller-funksjonen, slik at flere var med å skape forståelse for hvorfor vi trenger controllerens rapporter, forklarer Øyvind Moster litt lattermildt i vår podcast fra Controllerdagen.  

Flere nyheter fra Bergen og Vestlandet i PwCs Bergens-seksjon. Hør også vår podcast Misjon Vestlandet her eller i din podcast-app. 

PwCs Frank Lefdal mener G2 Oceans måte å bygge opp controller-funksjonen på er forbilledlig.

- Det jeg oppfatter at G2 Oceans har gjort, det er å lage en struktur for det grunnleggende først, slik at man kan bygge mer avanserte oppgaver som analyse og prediksjoner på toppen av de grunnleggende oppgavene.

Tenker radikalt nytt

Den mest radikale tilnærmingen til økonomistryring under Controllerdagen, den sto Bjarte Bogsnes i Equinor for. Han er en av grunnleggerne av Beyond Budgeting-metoden, der tradisjonelle budsjetter erstattes med andre former for virksomhetsstyring.  

 

Fokus på data- og analysedrevne prosesser er helt nødvendig for å lykkes fremover, mener PwCs Rune Strømsnes.

Fokus på data- og analysedrevne prosesser er helt nødvendig for å lykkes fremover, mener PwCs Rune Strømsnes.

Vi vet at ikke alle blir like engasjert i tall som det vi controllere blir, slik sett er controllere litt miljøskadet. Derfor må vi finne måter å kommunisere ut formålet med det vi gjør også til folk som ikke er like glade i tall som oss.

Øyvind Moster

- Denne metoden tar sikte på å skape mer smidige, dynamiske og menneskelige organisasjoner. Ikke som et mål i seg selv, men fordi det er mer i harmoni med virkeligheten i moderne kunnskapsbedrifter, sier Bjarte Bogsnes i PwCs podcast fra Controllerdagen.    

Beyond budgeting er en bevegelse som vinner stadig mer terreng. Også PwCs egen eksperter ser fordeler ved “beyond budgeting”, men de er likevel ikke klare til å skrote hele budsjettet.   

- Man bør ikke skrote budsjettet, men heller bruke det riktig. Et budsjett bør være en prognose som viser hva som kommer fremover slik det ser ut på tidspunktet det lages. En bør skille målene til organisasjonene og grunnlaget for avlønning fra budsjettet.

- Hvis en ikke skiller disse fra hverandre vil mange ha insentiver til å tilpasse budsjettet ut fra måloppnåelser og bonuser, sier manager Dag Førre i PwC Consulting.

Bedre tid til å jobbe med forretningsdriften

Direktør i PwC Consulting, Frank Lefdal, ser mest av alt på “beyond budgeting” som en en “mindset”-endring.

- Det er en annen måte å drive virksomhetsstyring. Budsjett er tidkrevende, forutsetninger blir raskt utdatert og resultatet er ofte at kostnadene kan garanteres, men ikke inntektene. Med beyond budgeting deles dette opp i separate arbeider med target, forecast og resources, med fokus på forbedring.

- Mange ga uttrykk for at det er både et mål og en trend at controllerfunksjonen kommer tettere på forretningsdriften. Hva oppnår man med dette?

- De enklere oppgavene til en controller vil på sikt bli mer og mer automatisert. Min tanke er at dette ikke er oppgaver en controller skal bruke for mye tid på. Dersom  controllerne får bedre tid til å jobbe med forretningsdriften blant annet gjennom automatisering av andre oppgaver, vil de bidra til å gi økt innsikt i de mer komplekse forholdene i bedriften og de økonomiske konsekvensene av dem.

- På hvilken måte fanget controllerdagen de viktigste trendene for controllere akkurat nå?

- Vi ønsker å hjelpe deltakerne med å løfte blikket for hva som skjer og hvilke forventninger som ligger på controllere fremover, i en stadig økende grad av digitalisering. Vi må også huske at huske at Controllerdagen er en del av Controller-konseptet fra PwC, med fokus på nettverksbygging, kunnskapsdeling og kompetansebygging, sier Frank Lefdal.

Kontakt oss

Frode  Myrdal

Frode Myrdal

Partner | Consulting , PwC Norway

Tlf: 952 61 303

Torbjørn Torsvik

Torbjørn Torsvik

Direktør | Leder for markeds- og forretningsutvikling, PwC Bergen kontaktperson presse/marked, PwC Norway

Tlf: 952 61 256