Finansbransjens forvandling - Fintech

Finansbransjens forvandling

Finansnæringen står nå midt i en endringsalder, og sentrale produkter som finansiering,  forsikring og spesielt betalingstjenester endrer seg dramatisk. 

Leder for bank og finansrådgivningen i PwC, Rune Strømsnes ser at mange i bransjen for tiden lider av en strategisk frykt, men mest av alt ser han store muligheter for fremtiden.

- Ja, det er spennende tider, men også usikre tider. Vi står akkurat nå overfor mange små angrep på bankenes verdikjede. Store endringer som tvinger oss alle til å tenke helt nytt. Det er krevende men også veldig spennende. Evner vi å jobbe riktig fremover og utnytte det usikre på riktig måte, kan vi få til store ting. 

Men er finansbransjen i Bergen god nok på teknologi og utvikling? God nok til å holde fart med første vogn?

- Vi har veldig gode forutsetninger for å lykkes og for å komme godt ut på andre siden, men vi er ikke der vi bør være riktig ennå. Men vi har sterke miljøer og det gjøres veldig mye riktig i Bergen. Det handler om å kraftsamle litt, vi må både bygge sterke enkeltmiljøer og det må i tillegg jobbes med å få disse miljøene til å virke sammen. 

I helgen kunne vi lese i Bergens Tidende om Finance Innovation – en ny finansklynge bestående av flere sterke aktører fra finans og teknologibransjen i Bergen – PwC i blant dem. Hvordan jobber dere inn i dette samarbeidet?

- Dette er noe vi absolutt hadde lyst å være en del av - noe vi virkelig tror på. Et klyngesamarbeid på tvers av bransjene som definitivt samlet vil styrke hver og én. Det ble i utgangspunktet tatt initiativ av sterke, sentrale aktører, og nå er vi rundt tjue parter involvert i klyngen. Det er lagt opp et svært ambisiøst målbilde for samarbeidet, og sentrale aktører innenfor industrien, teknologi, akademia og innenfor rådgivning er med. Dette tror jeg er måten vi må jobbe på fremover. Dele kunnskap, bruke hverandre på tvers av bransjene for å til slutt bygge opp en stor ny eksportvare for Vestlandet. For det er dette som er ambisjonen, å bygge den "nye oljen", som det på fint heter.

Playback of this video is not currently available

rune-stromsnes-fintech

      Hør hele podcastpraten med Rune Strømsnes

Så, hva skal vi jobbe med i fremtiden når oljedråpene renner ut? Teknologisk innovasjon er et godt kort for oss her på Vestlandet, og i det svært ambisiøse målbildet vi har satt opp i samarbeidet med Finance Innovation, ser vi for oss at dette vil bli den nye store eksportindustrien.

Rune StrømsnesLeder for Bank- og finansrådgivning i PwC

- Vi skal ikke reise veldig langt ut av Norge for å se at vi har en svært effektiv finansiell sektor. Høy grad av digitalisering, høy grad av selvbetjening og effektive betalingssystemer. Så dette tror vi definitivt vil være en eksportindustri, men da må vi løfte blikket og våge å se utenfor vår egen sandkasse. 

Kontakt oss

Rune Strømsnes

Rune Strømsnes

Partner | Leder for Consulting Bergen, PwC Norway

Tlf: 952 61 293

Jon Haugervåg

Jon Haugervåg

Partner, PwC Norway

Tlf: 952 61 300