Skip to content Skip to footer
Søk

Loading Results

Marin forsøpling har enorme konsekvenser - også for fiskeri- og havbruksnæringen

Marin forsøpling påvirker og bekymrer både aktører fra fiskeri, havbruk og fritidsfiske. 

Marin forsøpling er et økende internasjonalt problem. En stadig befolkningsvekst med tilhørende forbrukervaner og produktetterspørsel medfører en avfallsmengde verden aldri før har erfart. Store mengder av avfallet ender av ulike årsaker i naturen og i havet, og havstrømmer fører avfallet på tvers av landegrenser der det akkumuleres i områder hvor dyreliv og økosystem blir særlig utsatt og konsekvensene for dyrelivet er enorme.

I en verden i rask endring og med økende fokus på bærekraftig utvikling og utnyttelse av våre naturressurser, er vi på overtid når det kommer til å ta nødvendige grep. I følge FN og WWF kreves det en global samhandling mellom nasjoner, industrier og forbrukere for å håndtere og løse dette problemet.

  • PwC har på oppdrag fra Fiskeridirektoratet gjennomført et
    prosjekt for å kartlegge årsaker og holdninger til marin forsøpling blant aktørene innen gruppene fiskeri, havbruk og fritidsfiske, samt hvilke tiltak mot marin forsøpling aktørene mener er mest effektive. Arbeidet med kunnskapsinnhenting var inndelt i ulike deler - spørreundersøkelse, dybdeintervju og innsiktssamling.
marin avfall


 

For oss som forvaltningsmyndighet for fiskeri, fritidsfiske og havbruk, ønsker vi at disse næringene skal kunne fortsette inn i fremtiden. Da er det viktig at vi får redusert den marine forsøplingen, som vi nå kjenner de negative konsekvensene av.

Hilde Sofie Berg Fiskeridirektoratet

  • MARIN FORSØPLING
    Vedvarende, solid materiale fra menneskelige aktiviteter som befinner seg i havet eller i strandsonen. Eksempelvis, tau, isopor, kanner, redskap, plastartikler m.m.


Playback of this video is not currently available

12:22:21

Hør podcast - Misjon Vestlandet

Du møter Hilde Sofie Berg fra Fiskeridirektoratet i samtale med PwCs Jørgen Laake i denne podcasten

Marin forsøpling fremstår som et eierløst problem, men det er vilje til å løse problemet, viser den ferske rapporten.

Du møter Hilde Sofie Berg fra Fiskeridirektoratet i samtale med PwCs Jørgen Laake i denne podcasten. 

Majoriteten er enig i at marin forsøpling er et problem

Resultatene fra spørreundersøkelsen antyder at de ulike aktørene har gjennomgått en generell positiv endring når det gjelder holdninger knyttet til marin forsøpling. Aktørene uttrykker også at de ønsker å bidra til å motvirke marin forsøpling og jobber aktivt for å forhindre videre forsøpling. Samtidig svarer aktørene at de også erkjenner at egne grupper i dag fortsatt bidrar til marin forsøpling.

Marin forsøpling fører til enorme økonomiske og sosiale kostnader. I 2019 anslo forskere at forsøplingen globalt fører til samfunnsmessig skade og tapt ressursutnyttelser for opp til 2.5 billioner dollar hvert år. Det er vanskelig å fastslå det årlige økonomiske tapet marin forsøpling medfører for den norske fiskeri- og havbruksnæringen, men det er utvilsomt i næringens egeninteresse å motvirke problemet fra egne aktiviteter.

Jørgen Laake PwC

 

 

 
  • Les mer om Fiskeridirektoratet

  • Ta gjerne kontakt med oss i PwC om du har spørsmål rundt rapporten eller ønsker en prat med en av våre eksperter innen havbruk.


Kontakt oss

Jørgen Laake

Jørgen Laake

Senior Manager, PwC Norway

Tlf: +47 97748363

John Wikström

John Wikström

Partner, PwC Norway

Tlf: 947 81 047