PwC Norge samler globalt nettverk for nye løsninger i forsikring

06/11/18

Norge er slett ingen utkant i PwC-systemet. I begynnelsen av  2018 fikk vi det globale ansvaret for data og analyse i forsikring. En viktig milepæl i dette arbeidet fant sted da 20 globale PwC-lederne  nylig besøkte Bergen.

I likhet med andre digitale felt, så er også løsningene for dataanalyse i forsikring i stadig utvikling. Det handlet ikke om «one size fits all»-løsninger på det globale PwC-møtet i Bergen nylig. Tvert imot handlet det om å identifisere fremtidens muligheter og behov i en åpen prosess. Den videre konkretiseringen vil finne sted blant annet under en prosjekt-uke i London senere i år.

Alle de globale PwC-lederne var begeistret for Bergen, som en avveksling fra de europeiske storbyene for større arbeidsmøter. Ikke minst var de begeistret for de egenutviklede, digitale løsningene som noen av PwCs bergenske kunder presenterte.

Både Tryg, Norwegian Hull Club og Sparebanken Vest viste at norskutviklede, digitale løsninger er i verdenstoppen når det gjelder kundeopplevelse og brukervennlighet.

20 globale ledere besøkte PwC Bergen nylig. Her er tre av de i samtale med Helene Kubon Skulstad, leder for Consulting i Pwc Bergen.

20 globale ledere besøkte PwC Bergen nylig. Her er tre av de i samtale med Helene Kubon Skulstad (midten), Global Leder Data & Analyse i Forsikring.

Mange av de globale lederne fremhevet dette under todagersmøtet 22. - 23. oktober. Våre lederes opplevelse av bergensk innovasjon styrker PwC Bergens rolle som kjernemiljø for dataanalyse i forsikring. Blant annet skrev vår Global Insurance Leader, Stephen O’Hearn, følgende i sitt interne nyhetsbrev: Arbeidet som Helene Kubon Skulstad ledet i Bergen beveger oss fremover dit vi skal, mot en fremtid der PwCs tjenester blir priset etter verdiøkningen de frembringer.

Flere av våre globale ledere hadde lignende tanker under møtet i Bergen:

– Noe av de vi kommer til å legge vekt på fremover, er å finne løsningene gjennom omfattende dialog med kundene, en bred tilnærming der vi først skaper en felles forståelse av problemet vi skal løse. Slik blir løsningen mer treffsikkert. De norske produktene som har vært presentert er gode eksempler på hvordan dette kan gjøres, sier Craig Skinner, leder av PwCs divisjon innen forsikring i Storbritannia.

 

De norske produktene som har vært presentert er gode eksempler på hvordan dette kan gjøres.

Craig Skinner
loading-player

Playback of this video is not currently available

Maren Haussmann, Craig Skinner og Helene Kubon Skulstad diskuterer PwCs kommende løsninger i de europeiske forsikringsmarkedene.
loading-player

Playback of this video is not currently available

Tryg, Sparebanken Vest og Norwegian Hull Club viste norskutviklede, digitale løsninger i verdenstoppen for PwCs globale ledere.

Direktør André Kopperud Gill i PwC Consulting tenker at det er langt fra tilfeldig at Bergen har blitt valgt ut som kompetansesenter for dataanalyse i forsikring i PwC.

– Det har lenge vært et sterkt miljø for finans- og finansteknologi i Bergen. Våre kunder arbeider med nye innovative løsninger som legges merke til av globale selskaper. PwC har deltatt på mange av disse prosjektene og opparbeidet en kjernekompetanse for bruk av data og analyse for å skape nye kundeopplevelser og effektivisere prosesser, sier André Kopperud Gill.

Han legger til at våre globale ledere var imponert over de digitale løsningene som noen av våre viktigste kunder presenterte:

– Det er høy innovasjonstakt i Norge, og flere norske løsninger er ledende i et globalt perspektiv. Vi hadde gode diskusjoner rundt den gode tilliten man har til nordiske selskaper, og hvordan dette fører til i større grad deling av data og høy anvendelse av digitale løsninger i befolkningen.

Løsningene som ble drøftet på todagersmøtet i Bergen hadde bakgrunn i problemstillinger som alle de ulike territoriene (inkludert USA og Japan) hadde med seg til Bergen. Noen titalls problemstillinger ble i løpet av to dager skåret ned til fem fokusområder.

– Selv om det gjenstår arbeid, blant annet i London i november, så er det klart at det kommer til å skje mye spennende fremover, ikke minst innen bruken av data til å prise forsikring, samt hvordan fremtidens skadeoppgjør kommer til å se ut.

– Alle disse nye løsningene vil være drevet av personalisering og kontekst, og det vil være data og analyse som gjør dette mulig, sier André Kopperud Gill. Sammen med Helene Kubon Skulstad hadde han ansvaret for å lage et program med fokus på fremtiden, for våre globale ledere innen dataanalyse i forsikring.

Vi hadde gode diskusjoner rundt den gode tilliten man har til nordiske selskaper, og hvordan dette fører til i større grad deling av data og høy anvendelse av digitale løsninger i befolkningen.

André Kopperud Gill

Kontakt oss

Torbjørn Torsvik

Direktør | Leder for markeds- og forretningsutvikling, PwC Bergen kontaktperson presse/marked, PwC Norway

Tlf: 952 61 256

Andre Kopperud Gill

Partner, PwC Norway

Tlf: 982 64 392