PwC tar havbruksdebatten i Arendal

07/08/19

PwC Bergens sjømat-eksperter Hanne Sælemyr Johansen og Ole-Alexander Palm.

PwC Bergens sjømat-eksperter Hanne Sælemyr Johansen og Ole-Alexander Palm er debattledere når debatten “Norsk havbruk mot 2050” går av stabelen under Arendalsuka.

PwCs Sjømatbarometer utgjør en viktig del av bakteppet og faktagrunnlaget når debatten “Norsk havbruk mot 2050” går av stabelen under Arendalsuka. Arrangementet er et samarbeid mellom Tryg og PwC.  Hovedfunnene i PwCs  Sjømatbarometer både fra 2017 og 2019 vil bli presentert. 

Bergen er representert ikke bare gjennom at PwC Bergens sjømat-eksperter Ole-Alexander Palm og Hanne Sælemyr Johansen er debattledere, men også gjennom at det hele foregår ombord i byens stolthet, seilskuten Statsraad Lehmkuhl, til kai i Arendal 13. august kl. 11.

Her finner du PwCs Sjømatbarometer for 2019. 

Målet med Arendalsukas store havbruksdebatt er dialog mellom ulike sektorer og aktører. Derfor er både politikere, konsulenter, forsikrings- og bankfolk sammen med næringen selv i panelet, som skal se på fremtidsscenarier for havbruksnæringen frem mot 2050.

Debatten foregår ombord i Bergens stolthet, seilskuten Statsraad Lehmkuhl.

Debatten foregår ombord i Bergens stolthet, seilskuten Statsraad Lehmkuhl, til kai i Arendal 13. august kl. 11.

En av de sentrale anbefalingene i PwCs nyeste Sjømatbarometer, som ble lagt frem i januar, er at det bør legges til rette for økt foredling i norsk havbruksnæring, som en levedyktig vei til økt verdiskaping, med potensiale til å gi bærekraft-gevinst.

Foredling kan gi bærekraft-gevinst

Vår rapport fant samtidig at det vil kreve en grundig gjennomgang av dagens regulatoriske rammebetingelser om man skal nå dette målet. PwCs Sjømatbarometer er basert på tilbakemeldinger fra 139 aktører i sjømatnæringen. Leder for PwC Region Vest, Hallvard Aarø, forklarte sammenhengen mellom økt foredling og bærekraft-gevinst slik da Sjømatbarometeret ble lagt frem i januar: 

 — Med økt foredling i Norge vil vi også utnytte mer av restråstoffet. Da vil mer av det som eksporteres være ferdige produkter, hvilket vil gi mindre klimaavtrykk, sier Hallvard Aarø, partner i PwC.

— Automatiseringsteknologi, eksempelvis helautomatiserte fabrikklinjer for pre-rigor filetering, kan veie opp for kostnadsulempen vi har i Norge sammenliknet med konkurrerende land. Men dette krever betydelige investeringer, legger han til. 

Det er et paradoks at oppdrettsnæringen i dag eksporterer rundt 80 % av konsumfisken uforedlet.

Hanne Sælemyr Johansen

— Næringen selv fremhever i vårt barometer at de har tro på økt grad av foredling i Norge i løpet av de 5 neste årene, hele 2 av 3 respondenter deler dette fremtidssynet. Det er et paradoks med tanke på at oppdrettsnæringen i dag eksporterer rundt 80 % av konsumfisken uforedlet, sier Hanne Sælemyr Johansen, direktør i PwC.

Her finner du PwCs Sjømatbarometer fra 2017.

Ettersom temaet for debatten er “Norsk havbruk mot 2050” så er også PwCs forrige Sjømatbarometer, fra 2017, en del av bakteppet. En uttalt ambisjon for norsk havbruksnæring, fra politisk hold, har vært å firedoble volumet, til fem millioner tonn i 2050.

Vår rapport viste at kun 1 av 3 ledere i næringen tror at denne ambisjonen er mulig å innfri. Rapporten fikk mye medieomtale, blant annet i Dagens Næringsliv, Morgenbladet og Fiskeribladet.

 

Kontakt oss