«En av tre bedriftsledere opplever at det foregår ulovlig samarbeid i egen bransje»

11/01/19

Even Tukun kommer til advokatfirmaet PwC fra Konkurransetilsynet.

Even Tukun kommer til advokatfirmaet PwC fra Konkurransetilsynet, der han har arbeidet i over ti år som seniorrådgiver.

Nye utfordringer i konkurranseretten

— Økt samarbeid om nye teknologiske løsninger kan gi konkurrenter muligheten til å forutsi hverandres opptreden og koordinere markedsadferden. Om man benytter seg av denne «side-effekten» av samarbeidet, så risikerer man å handle i strid med konkurranseloven, sier Even Tukun, PwC Bergens spesialist på konkurranserett.  

Senior Manager Even Tukun er PwC Bergens nye fagperson innen konkurranserett. Dette feltet har fått økt aktualitet etter at det ble vanlig for konkurrenter å finne sammen i næringsklynger, blant annet for å samarbeide om digitale plattformer og nye, teknologiske løsninger. Kan disse løsningene gi konkurrenter innsikt i hverandres vurderinger på en måte som hindrer fri prissetting?

«Samarbeide når vi kan, konkurrere når vi må», er blitt et nytt mantra for mange moderne bedrifter, særlig i finanssektoren. Det kan være mange fordeler ved dette, men om man ikke er bevisst på når man faktisk må konkurrere, så risikerer man å komme i konflikt med konkurranserettens forbudsbestemmelser.

Dette er også et felt der vi i økende grad kan bistå våre kunder, nå som vi har fått med oss Even Tukun på laget.      

Datautveksling kan utgjøre brudd

— Konkurranselovens paragraf 10 forbyr samarbeid som har til formål eller virkning å begrense konkurransen. Dersom du samarbeider med konkurrenter om for eksempel priser, oppdeling av markeder og begrensinger i produksjon eller salg, kan dette utgjøre et ulovlig samarbeid. I noen sammenhenger kan også utveksling av «big data» utgjøre brudd på konkurranseloven, forklarer Even Tukun.

I en undersøkelse som Konkurransetilsynet gjennomførte i fjor, kom det frem at bedriftsledere ikke kjenner til ordningen med amnesti for brudd på konkurranselovens paragraf ti, dersom de selv varsler Konkurransetilsynet.

Den samme undersøkelsen viser at en av tre bedriftsledere opplever at det foregår ulovlig samarbeid i egen bransje.

Undersøkelsen viser også at prissamarbeid, informasjonsutveksling og markedsdeling er de lovbruddene som forekommer oftest. Samtidig synes det som om mange bedriftsledere mangler kunnskap om konkurransereglene.

Stadig mer aktuelt tema

Advokatfirmaet PwC har i den senere tid valgt å satse enda mer på konkurranserett fordi dette er et område som i økende grad er aktuelt. Partner Dag Saltnes forklarer:

— Dette  er et rettsområde hvor grensene mellom hva som er innenfor og utenfor loven ikke nødvendigvis sammenfaller med intuisjonen generelt og hos fagpersoner, men hvor konsekvensene for brudd kan være svært alvorlige, sier Dag Saltnes.

— Samfunnsutviklingen med globalisering, digitalisering, “disruption” og raske omstillinger fører til at konkurrenter samarbeider på innovative måter. Samarbeid er fornuftig og effektivt og oftest lovlig, men det finnes grenser alle må forholde seg til.

— Også i PwC vil konsulenter, revisorer og regnskapsførere kunne komme opp i situasjoner hvor kunder eller andre har relasjoner til sine konkurrenter. At vi forsterker vår kompetanse på konkurranserett er således også nyttig for andre deler av kompetansehuset PwC, sier Dag Saltnes.

loading-player

Playback of this video is not currently available

Senior Manager Even Tukun er PwC Bergens nye fagperson innen konkurranserett. Her i samtale med Dag Saltnes, leder for Advokatfirmaet PwC i Bergen.

Bergen har et meget sterkt fagmiljø innen konkurranseområdet med Konkurransetilsynet og sterke miljøer i akademia både innen juss og økonomi. Derfor er det  naturlig for PwC å satse ytterligere på konkurranserett innenfor Advokatfirmaet PwC i Bergen, og som nå utgjør ca. 25 medarbeidere.

Både jurist og økonom

Even Tukun kommer til advokatfirmaet PwC nettopp fra Konkurransetilsynet, der han har arbeidet i over ti år som seniorrådgiver.

— Etter lang tid i offentlig sektor var jeg nysgjerrig på å få innsikt i hvordan reguleringen arter seg for de som er underlagt regulering. Da jeg så at PwC lette etter noen med kompetanse innen de områdene hvor jeg har lang erfaring - konkurranserett, personvern og regulatorisk virksomhet - så falt det naturlig å søke. Jeg ser fram til å jobbe for PwC og videreutvikle meg som fagperson her.

Even Tukun har vært på plass hos PwC Bergen i Sandviksbodene 2A siden 2. januar. Spesialfeltet innen konkurranserett har vært naturlig for Even, som er utdannet både jurist og økonom.

— Noe av de mest spennende jeg kan jobbe med, er saker i skjæringspunktet mellom jus og økonomi, sier den erfarne juristen.