Velkommen til PwC Måløy

Besøk vårt kontor på Måløy

Medarbeidarar med lokale røter og høg kompetanse gjer at våre kundar kan vere trygge på at vi har lokalkunnskap og forstår dei problemstillingane som bedriftene i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal må ta stilling til. 

Kontakt oss

Besøksadresse: Sjøgata 24, Postboks 4, 6701 Måløy

Telefon: 02316

Her finner du oss

Kontakt oss

Rune Rutledal
Supervisor | Assurance, PwC Norway
Tlf: 952 61 349
Kontakt meg

Janne Lovise Blålid
Supervisor | Assurance, PwC Norway
Tlf: 952 61 347
Kontakt meg