Velkommen til PwC Sogndal

Besøk vårt kontor i Sogndal

Medarbeidarar med lokale røter og høg kompetanse gjer at våre kundar kan vere trygge på at vi har lokalkunnskap og forstår dei problemstillingane som bedriftene i Sogn og Fjordane må ta stilling til.

Kontakt oss

Besøksadresse: Parkveien 5, 6851 Sogndal

Telefon: 02316

Finn oss her

Kontakt oss

Harald Mo
Direktør | Assurance | Kontorleder
Tlf: 952 61 340
Kontakt meg

Richard Nesheim
Direktør | Assurance
Tlf: 952 61 318
Kontakt meg

Terje Brunborg
Manager | Assurance
Tlf: 952 61 457
Kontakt meg

Vidar Hauståker
Senior Manager | Assurance
Tlf: 952 60 807
Kontakt meg