Northern Lights

Slik bygget hun opp finansfunksjonen i Norges første CO2 transport- og lagringsselskap

Svalbard i skumring

– Min største drivkraft er troen på at CO2-lagring er en del av klimaløsningen, sier Birthe Sundt, CFO i Northern Lights.

– Det er veldig travelt, men det er litt typisk i et startup-selskap, sier CFO-en. I tillegg til finans har hun også ansvaret for HR, kontor og IT.

Birthe Sundt var med fra starten i 2020. Northern Lights JV er et samarbeid mellom Equinor, Shell og Total Energies. De skulle lage verdens første selskap som både transporterer og lagrer karbon i et geologisk reservoar i Nordsjøen ca. 100 km utenfor Bergen. Da de startet var de ti personer på hjemmekontor. Nå er de 50. Og Birthe har ansvaret for alt fra finans, HR, kontrakter, kontordrift, IT til infrastruktur. Ikke en liten oppgave.

– Vi trengte å sette hele driftsmodellen fra a til å. Alt fra governance til teknologivalg. Hva skal vi ha inhouse og hva skal outsources? Hva er rett bankforbindelse for dette selskapet? Hvilket reisebyrå? Det var mye å ta tak i og vi trengte råd, kapasitet og erfaring, sier Sundt.

 

Slik satte de opp hele finansfunksjonen 

– Min utfordring var at vi fikk anledning til å starte med blanke ark, sier hun. Hun gikk ut med anbud for å få hjelp blant annet med å: Sette opp god datastyring, vite hva de skulle outsource, hva slags teknologi de burde bruke, hjelp til å scope ERP-systemet ut mot leverandører, regnskapsrådgivning og hjelp med jobben som controller. – Det som gjorde at vi valgte PwC var en blanding av kompetanse, sparringspartner og ressurser, forteller Sundt. 

PwC startet med å kartlegge behovet for å finne de beste løsningene for oss som selskap. De hjalp med å dokumentere prosessene gjennom blant annet flyt-diagram. – PwC har dyktige rådgivere og controllere som har en god selskapsforståelse. Jeg ble veldig stolt da vi leverte feilfritt i vår første årsrapport, sier hun. 

Jeg er stolt over at vi greide å få en fullt funksjonelt finansfunksjon på veldig kort tid. Vi hadde ikke greid det uten PwC.

Birthe Sundt,CFO i Northern Lights

 

Dobbelt så mange krav som olje og gass

– Vi har rapporteringskrav både fra Staten via Langskip-avtalen og fra regelverk som gjelder olje- og gassektoren. Det er krevende, forteller Sundt. Som et nytt selskap innenfor en ny bransje møter vi ulike utfordringer innenfor skatt, forsikring og kredittrisiko.

– For å muliggjøre CO2 må vi  holde kostnadene nede samtidig som vi skal sørge for sikker lagring og transport. Rammeverket er under utvikling og vi møter utfordringer som ikke så mange har møtt før. Staten har sagt at de ønsker vi skal gå i front og at andre skal lære av oss. Da er det viktig at vi gjør det riktig, sier Sundt. 

 

Birthe Sundt har presentasjon for PwC

 

Mål: Fremtidig kommersiell virksomhet

Northern Lights er nå i en prosjektfase. Infrastrukturen er 80% ferdigstilt og de har to CO2-frakteskip under bygging. – Om fem år håper jeg at vi har mer kapasitet og har flere norske og internasjonale kommersielle kunder, forteller Sundt om nybrottsprosjektet som handler om alt fra rør til skip, mottaksanlegg til lands og i undergrunnen i Nordsjøen.

– Karbonfangst og lagring er en ny bransje med et klimabidrag som virkelig kan utgjøre en forskjell, forteller CFO-en. 

Birthe Sundt CEO Northern Lights

“Karbonfangst og lagring er en ny bransje med et klimabidrag som virkelig kan utgjøre en forskjell. Mulighetene for å lykkes er store, samtidig som usikkerhetsmomentene fortsatt er mange.”

Birthe SundtCFO i Northern Lights


 

Dette har PwC hjulpet Northern Lights med:

  • Bygge finansfunksjonen/sette driftsmodell
  • Valg av ERP-løsning og støtte til implementering, 
  • Valg av bank
  • Sette opp prosess og maler for rapportering
  • Sette opp regnskap og bistå i valg av regnskapsfører
  • Spørsmål om skatt og moms
  • Controller-rolle de to første årene
  • Generell rådgiver

Playback of this video is not currently available

1:41

Se hvordan PwC hjalp med å sette opp økonomifunksjonene


 

 

Drømmekunde

Geometric image

“Vi som jobber med CFO Solutions elsker å utvikle fremtidige økonomifunksjoner både strategisk, operasjonelt og finansielt. Northern Lights er et drømmecase hvor PwC virkelig får jobbet tverrfaglig. Ingen oppgave er for stor eller liten. Også er det utrolig gøy å få være med på noe som kan være en av klimaløsningene.”

Katrine Skårland Abrahamsen Leder i CFO Solutions i Stavanger

Kontakt oss

Katrine Skårland Abrahamsen

Partner, Stavanger, PwC Norway

911 62 626

Kontakt meg