Kurs og seminarer

Kontakt oss

Anniken L'orange

Event Senior Manager, PwC Norway

Tlf: 952 60 190

Charlotte Eneroth

Event Manager, PwC Norway

Tlf: 45 29 97 90

Solveig Anita Henriksen

Senior Associate, PwC Norway

Tlf: 952 60 292

Følg oss