Årsrapport 2016

Digitalisering viktigere, men menneskene fortsatt viktigst

Regnskapsåret som ble avsluttet 30. juni 2016 gjenspeiler et robust PwC i en verden i stadig forandring. Tilliten og erfaringen vi har opparbeidet oss, er grunnlaget for å skape vekst innenfor nye områder hvor kundene har behov for vår kompetanse for å styrke sin konkurransekraft.

Digitalisering er det sentrale verktøyet og virkemiddelet for å drive forretningsutvikling og innovasjon i 2016, som utgjør en stadig viktigere del av den totale kundeopplevelsen, kundetilfredsheten og selskapenes totale konkurransekraft. Nye og raskere teknologiske gjennom-brudd skaper nye muligheter, trusler og forventninger fra deres kunder, brukere, ansatte og eiere.

Årsrapport 2016

Kontakt oss

Håvard S. Abrahamsen
Adm. dir. | Territory Senior Partner
Tlf: 952 60 779
Kontakt meg

Følg oss