Årsrapport 2018

PwC forsterker sin posisjon som størst på revisjon og rådgivning

PwC Norge er en del av et verdensomspennende nettverk med over 250 000 medarbeidere i 158 land.
Vårt overordnede formål er å bygge tillit i samfunnet og løse viktige problemer. Dette gjør vi sammen gjennom et nettverk av revisorer, rådgivere og advokater. PwC yter tjenester til de fleste av verdens ledende selskaper, både private og offentlige, organisasjoner og til ulike lands myndigheter.

2018 har vært et svært godt år for PwC. Det er utrolig gledelig å registrere at PwC igjen er størst blant Big5. Det siste året har vi økt omsetningen med 8%, vi har vekst i alle våre forretningsområder og vi er størst i bransjen både innen revisjon og rådgivning, med en markedsandel blant Big5 på henholdsvis 24 og 30%.

Leif Arne Jensen - Administrerende direktør PwC

Vår viktigste oppgave er å spille en viktig rolle i et samfunn i endring, både for å bygge tillit og for å løse viktige problemstillinger.

Eli Moe-Helgesen, leder for Assurance og partner i PwC

Det er mange forklaringer på hvorfor vi lykkes godt, men den aller viktigste er den unike PwC-kulturen

Petter Vold, leder for Consulting og partner i PwC

Kontakt oss

Leif Arne Jensen

Leif Arne Jensen

Adm. dir. | Territory Senior Partner, PwC Norway

Petter Vold

Petter Vold

Viseadm. dir. | Leder for Consulting, PwC Norway

Tlf: 952 60 605