Årsrapport 2017

Vekst med verdier

2017 har vært et godt år for PwC. Vi opplever fortsatt vekst og kundene forteller oss at de er godt fornøyd med oss. Særlig blant de største selskapene har vi gjennom de siste årene sett en god fremgang. Det er vi selvsagt godt fornøyd med. Vi lever av tillit og høy kvalitet i våre leveranser, og vi vet at vi ikke kan ta kundenes tillit og lojalitet for gitt.

Vi har derfor i 2017 hatt fokus på noen omfattende, men spennende prosjekter som vil bidra til å øke vår endrings-beredskap, differensiere en allerede sterk merkevare, bygge intern stolthet og samlet øke vår konkurransekraft.

 

Årsrapport 2016

Stadig oftere får vi kundenes tillit når de ber om at vi hjelper dem gjennom endringene i sin virksomhet

Petter Wold, leder for rådgivning og partner i PwC

Revisjonsyrket er i stor endring. Men om jeg skulle velge på nytt i dag, ville jeg blitt revisor igjen

Leif Arne Jensen, leder for revisjon og partner i PwC

Kontakt oss

Håvard S. Abrahamsen

Partner, PwC Norway

Tlf: 952 60 779

Følg oss