Skip to content Skip to footer
Søk

Loading Results

Explore Close

PwC. Vil litt mer
- Sammen bygger vi tillit i
samfunnet og løser viktige problemer
Annual Impact Report 2019
"PwCs formål er å bygge tillit i samfunnet og løse viktige problemer. Det forplikter. For oss betyr det å levere høy kvalitet sammen hver dag, samtidig som vi blant annet jobber for å løse to av vår tids store samfunnsutfordringer - det grønne skiftet og det økende kompetansegapet i næringslivet. I årets Impact Report forteller vi mer om vårt fotavtrykk i samfunnet og om hvordan vi som selskap bidrar til å utgjøre en forskjell for enkeltmennesker, samfunn og kunder."

"Tjenester av høy kvalitet er avgjørende for at vi skal kunne levere på vårt formål om å bygge tillit i samfunnet og løse viktige problemer. Det innebærer blant annet at vi må sørge for å ha tilstrekkelig kapabilitet i organisasjonen og at våre ansatte bruker PwCs metodikk, prosesser og teknologi konsekvent, konsistent og effektivt i alle tjenesteleveranser."

Les mer om hvordan vi jobber med å bygge kvalitet, kapasitet i alle våre prosesser i vår Åpenhetsrapport.


Leif Arne Jensen
administrerende direktør i PwC

01Menneskene

Vi er nesten 1 800 PwC-ere fordelt over hele landet

For å løse viktige og komplekse problemer trenger vi et mangfold av mennesker som tenker med både hodet og hjertet. Vi har derfor satt oss ambisiøse mål om å bygge Norges beste og mest fremtidsrettede utviklingsarena! Da er vi nødt til å utvikle oss i takt med verden rundt oss, og aller helst ligge foran. Derfor investerer vi kontinuerlig i utvikling av ny kompetanse, ny teknologi og nye tjenester.

"Det er mange forklaringer på hvorfor vi lykkes godt, men den aller viktigste er den unike og verdidrevne PwC-kulturen. En unne-og-beundre kultur, med mennesker som gir det lille ekstra. Pris, kompetanse og kapasitet kan man kopiere, men kultur må utvikles over tid."

Petter Vold, leder Consulting og viseadministrerende direktør

Les mer om hvilke tjenester vi tilbyr for å hjelpe kundene våre til å omstille seg for fremtiden. Vi skal være den beste utviklingsarenaen for dagens og fremtidens ansatte. Les mer om karriere i PwC her! Close Revenues Panel Data

Menneskene våre

Totalt mennesker00

Totalt Mennesker00

Totalt %00

Fordeling kvinner og menn

02Kundene

Kundene våre

PwC Norge jobber med 2 av 3 selskaper på Oslo børs, mens PwC Global jobber med over 4 av 5 selskaper på Fortune Global 500.

"Det er i møte med våre kunder vi kan gjøre en forskjell. Som når vi jobber med de store samfunnsreformene. Løser komplekse faglige problemer. Gjør strategi om til handling. Sikrer norske selskaper mot cyberangrep. Eller hindrer terror og hvitvasking."

Trond Ingebrigtsen, Leder Advokatfirmaet PwC

Se flere av våre kundehistorier her.

Andel av største selskaper i Norge vi jobber med

Selskaper vi jobber med

0%

0%

03Kvalitet

Kvalitet

"Tjenester av høy kvalitet er avgjørende for at vi skal kunne levere på vårt formål om å bygge tillit i samfunnet og løse viktige problemer. Det innebærer blant annet at vi må sørge for å ha tilstrekkelig kapabilitet i organisasjonen og at våre ansatte bruker PwCs metodikk, prosesser og teknologi konsekvent, konsistent og effektivt i alle tjenesteleveranser."

Herman Skibrek, Risk & Quality Partner.

Les mer om hvordan vi sikrer kvalitet i vår Åpenhetsrapport. Close Ambition Panel
03Samfunnet

Samfunnsutvikling

Sammen med våre kunder har vi redusert CO2-utslippet i Norge med 2 millioner tonn i 2019. Vi hjelper norske virksomheter med å utvikle forretningsstrategier med økt fokus på bærekraft, og gang på gang samler vi bevis på at det gir bedre lønnsomhet og økt konkurransekraft for kunden.

Manglende tilgang på talent koster norsk næringsliv ca. 26 milliarder kroner, ifølge PwCs Private Business Survey. Kompetansegapet er en av vår tids kanskje største utfordringer. Derfor har PwC-nettverket, med kontorer i 156 land, lansert et nytt initiativ for å løfte kunnskapen til millioner av mennesker.

"PwC skal være samfunnets tillitsperson. Som uavhengig tredjepart kan vi bidra til å bygge tillit, ikke bare til finansiell informasjon, men på alle områder hvor man trenger å verifisere kritisk informasjon."

Eli Moe-Helgesen, Leder for Revisjon

Les mer om hvordan vi bidrar til å løse viktige samfunnsutfordringer. Close Highlights Panel
04Tall

Vårt år i tall

I 2019 hadde PwC høyest omsetning og størst markedsandel blant de 5 største revisjons- og rådgivningsselskapene i Norge.

"Vekst er viktig for å skape rom for investeringer i teknologi, merkevare og i rekruttering av de beste folkene med de beste ideene. Jeg er utrolig stolt av selskapets utvikling de siste årene. Og jeg er overbevist om at PwC er godt rustet for å bygge tillit i samfunnet og løse viktige problemer, også i årene fremover."

Leif Arne Jensen, Administrerende direktør PwC Norge

Close People Panel Data

10%

Omsetning i MNOK

0

2018: 0

2%

Antall ansatte

0

2018: 0

Inntjening pr. tjenesteområde i %

Revisjon0%

Tax and Legal0%

Consulting0%

Fordeling kvinner og menn

Kvinner0%

Menn0%

3%

Andel av 100 største selskaper i Norge vi jobber med

0%

2018: 0%

18%

Antall nyansatte 2019

0

2018: 0

Mer informasjon finner du i våre årsberetninger for 2019

Leif Arne Jensen

Leif Arne Jensen
Adm.dir. | Senior Partner
LinkedIn iconE-post