mock up pwc premium academy på pc

Nyhet

PwC Premium Antihvitvask

Jobber du med antihvitvask og forebygging av økonomisk kriminalitet og terrorfinansiering? 

PwC Premium Antihvitvask er Norges eneste komplette opplæringsplattform.

Utviklet av eksperter innen antihvitvask, kontraterrorisme, IT, jus og etterretning. 

Kom i gang

Dette får du i PwC Premium Antihvitvask

PwC Premium Antihvitvask bidrar til å sikre at din organisasjon til enhver tid er oppdatert på antihvitvask, økonomisk kriminalitet og anti-terror. Det er et ressurssenter med betydelig kompetansemateriale når du trenger det.

 

 checklist red

Malverk

Omfattende malverk som du kan bruke i din virksomhet for blant annet virksomhetsinnrettet risikovurdering, operative risikovurderinger, rutiner og ledelsesrapportering.

< Tilbake

< Tilbake
[+] Les mer
 information red

Nyheter

Alt fra regulatorisk nytt, trusler, trender, geografisk risiko til sanksjoner. Nyheter oppdateres kontinuerlig slik at organisasjonen raskt kan tilpasse sitt interne rammeverk.

< Tilbake

< Tilbake
[+] Les mer
 desktop interface red

E-læring og quiz

E-læringsprogrammer innen antihvitvask bidrar til kompetansepåfyll for medarbeidere på en enkel og rask måte. Quiz tester ditt kompetansenivå.

< Tilbake

< Tilbake
[+] Les mer
 ebook red

Tilsynsbibliotek

Her finner du oppsummering og gjennomgang av funn, merknader og reaksjoner i tilsynsrapporter.

< Tilbake

< Tilbake
[+] Les mer
 websearch red

Case-studier

Hvordan foregår hvitvasking og terrorfinansiering i praksis? Relevant output fra virkelige saker som kan brukes i dine rutiner for å avdekke mistenkelige forhold og høy risiko.

< Tilbake

< Tilbake
[+] Les mer
 forecasting red

Indikatorer og risikomateriale

Transaksjonsovervåkning, undersøkelsesrutiner, identifisering av høyrisiko-kunder og praktisk gjennomføring av forsterkede tiltak.

< Tilbake

< Tilbake
[+] Les mer

“Det er supert å få oppsummering av tilsynsrapporter og oversikt over nyheter og regelverksendringer så raskt.”

Lene Gridseth,Aprila Bank

Fordeler ved PwC Premium Antihvitvask

Sikrer etterlevelse

Antihvitvask endrer seg raskt på det regulatoriske og etterretningsmessige. Med PwC Premium Antihvitvask kan du enkelt holde deg oppdatert på tilsynsmyndigheters forventninger. På den måten er du bedre rustet mot hvitvasking. 

Økt effektivitet

Hver enkeltmedarbeider kan ta eierskap til sin egen fagforståelse ved å holde seg oppdatert på hva som skjer.

Optimalisert opplæring

Hvitvaskingsloven stiller strenge og krevende krav til opplæring. Med PwC Premium Antihvitvask vil opplæring effektiviseres ved at medarbeidere allerede er godt faglig oppdatert.

Interessert i å lære mer om PwC Premium Antihvitvask?

Lurer du på hvordan PwC Premium Antihvitvask fungerer i praksis? Vi gir deg gjerne en presentasjon av abonnementet og svarer på dine spørsmål. 

Kontakt oss

Kjøp PwC Premium Antihvitvask

Kontakt oss

Gunnar Holm Ringen

Partner | Nasjonal leder for Gransking & Compliance, Oslo, PwC Norway

952 60 175

Kontakt meg

Gunnar har omfattende erfaring med å bistå ulike rapporteringspliktige med å få på plass retningslinjer og rutiner for juridisk og praktisk etterlevelse av hvitvaskingsregelverket. Han har i tillegg betydelig innsikt og operativ erfaring med ulike tekniske støttesystemer på antihvitvaskområdet. Gunnar er også medforfatter til lovkommentaren til hvitvaskingsloven.

Følg oss