mock up pwc premium academy på pc

Nyhet

PwC Premium Antihvitvask

Jobber du med antihvitvask og forebygging av økonomisk kriminalitet og terrorfinansiering? 

PwC Premium Antihvitvask er Norges eneste komplette opplæringsplattform som sikrer at din organisasjon er oppdatert på det som skjer innen antihvitvask.

Utviklet av eksperter innen antihvitvask, kontraterrorisme, IT, jus og etterretning. For rapporteringspliktige.

Få tilgang til komplett kompetansemateriale.

Kom i gang

Dette får du i PwC Premium Antihvitvask

PwC Premium Antihvitvask bidrar til å sikre at din organisasjon til enhver tid er oppdatert på antihvitvask, økonomisk kriminalitet og anti-terror. Det er et ressurssenter med betydelig kompetansemateriale når du trenger det.

 

 checklist red

Malverk

Omfattende malverk som du kan bruke i din virksomhet for blant annet virksomhetsinnrettet risikovurdering, operative risikovurderinger, rutiner og ledelsesrapportering.

< Back

< Back
[+] Read More
 information red

Nyheter

Alt fra regulatorisk nytt, trusler, trender, geografisk risiko til sanksjoner. Nyheter oppdateres kontinuerlig slik at organisasjonen raskt kan tilpasse sitt interne rammeverk.

< Back

< Back
[+] Read More
 desktop interface red

E-læring og quiz

E-læringsprogrammer innen antihvitvask bidrar til kompetansepåfyll for medarbeidere på en enkel og rask måte. Quiz tester ditt kompetansenivå.

< Back

< Back
[+] Read More
 ebook red

Tilsynsbibliotek

Her finner du oppsummering og gjennomgang av funn, merknader og reaksjoner i tilsynsrapporter.

< Back

< Back
[+] Read More
 websearch red

Case-studier

Hvordan foregår hvitvasking og terrorfinansiering i praksis? Relevant output fra virkelige saker som kan brukes i dine rutiner for å avdekke mistenkelige forhold og høy risiko.

< Back

< Back
[+] Read More
 forecasting red

Indikatorer og risikomateriale

Transaksjonsovervåkning, undersøkelsesrutiner, identifisering av høyrisiko-kunder og praktisk gjennomføring av forsterkede tiltak.

< Back

< Back
[+] Read More

“Det er supert å få oppsummering av tilsynsrapporter og oversikt over nyheter og regelverksendringer så raskt.”

Lene Gridseth,Aprila Bank

Fordeler ved PwC Premium Antihvitvask

Sikrer etterlevelse

Antihvitvask endrer seg raskt på det regulatoriske og etterretningsmessige. Med PwC Premium Antihvitvask kan du enkelt holde deg oppdatert på tilsynsmyndigheters forventninger. På den måten er du bedre rustet mot hvitvasking. 

Økt effektivitet

Hver enkeltmedarbeider kan ta eierskap til sin egen fagforståelse ved å holde seg oppdatert på hva som skjer.

Optimalisert opplæring

Hvitvaskingsloven stiller strenge og krevende krav til opplæring. Med PwC Premium Antihvitvask vil opplæring effektiviseres ved at medarbeidere allerede er godt faglig oppdatert.

Interessert i å lære mer om PwC Premium Antihvitvask?

Lurer du på hvordan PwC Premium Antihvitvask fungerer i praksis? Vi gir deg gjerne en presentasjon av abonnementet og svarer på dine spørsmål. 

Kontakt oss

Kjøp PwC Premium Antihvitvask

Kontakt oss

Julie Odden

Director, Kristiansand, PwC Norway

452 81 304

Kontakt meg

Julie er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo. Hennes kompetansefelt omfatter særlig antihvitvask, antikorrupsjon, personvern og kontraktsrett. Hun har jobbet i flere store virksomheter i det private næringsliv hvor hun har utviklet og bygget opp ulike compliance-regimer, bla. som leder for antihvitvask og finansiell kriminalitet i Sbanken ASA.

Gunnar Holm Ringen

Partner | Nasjonal leder for Gransking & Compliance, Oslo, PwC Norway

952 60 175

Kontakt meg

Gunnar har omfattende erfaring med å bistå ulike rapporteringspliktige med å få på plass retningslinjer og rutiner for juridisk og praktisk etterlevelse av hvitvaskingsregelverket. Han har i tillegg betydelig innsikt og operativ erfaring med ulike tekniske støttesystemer på antihvitvaskområdet. Gunnar er også medforfatter til lovkommentaren til hvitvaskingsloven.

Følg oss